Dagelijkse archieven: 10 januari 2018


Vogels komen er bekaaid vanaf in nieuwe dierenwelzijnsnota

Bij het tot stand komen van de nieuwe nota “Voortgang Dierenwelzijnsbeleid” vroeg ROSA om speciale aandacht voor zaken die, naar onze mening, in het verleden behoorlijk mis zijn gegaan. De wethouder beloofde dit mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe nota. Helaas zien wij dit hier niet in […]