Maandelijkse archieven: februari 2018


Wat heeft ROSA de afgelopen 4 jaar bereikt? Deel 2: Sociaal

Voor een oppositiepartij is het niet altijd makkelijk om voor elkaar te krijgen wat je, als partij, het liefst zou willen. Toch hebben wij, middels debatten, moties, amendementen en interne gesprekken best een aantal zaken voor elkaar gekregen waar wij trots op zijn. Komende tijd publiceren wij een selectie. Bijgevoegd de tweede reeks: Sociaal Lees hier de eerste reeks: Zaans


Zaanstad kiest voor enorme muur van glas en staal

Het was zo’n mooi moment, afgelopen donderdagavond in de raadzaal. Het eerst echte Omgevingsplan (dat is een bestemmingsplan maar dan in de geest van de komende Omgevingswet) werd door de raad goedgekeurd. Daarmee zijn de voorwaarden voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein helder vastgelegd. Er is door iedereen vreselijk veel tijd in gestoken, het hele terrein is geanalyseerd en de verschillende deelgebieden zijn in kaart gebracht. Er zijn heldere regels opgesteld en er zijn beleidslijnen ontwikkeld om de schoonheid en de veiligheid te waarborgen. Uitgangspunt bij iedere ontwikkeling is dat […]