Dagelijkse archieven: 8 februari 2018


Persverklaring over actualiteitsvragen VVD

Beste mensen, Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om te reageren op alle commotie die is ontstaan rond de satirische website over de PVV- Zaanstad van Erik Schaap. Ik wil u er in dat verband op wijzen dat de op persoonlijke titel gemaakte website al bestond ver voordat ROSA begon met het samenstellen van haar kandidatenlijst. Vandaar dat het ons bevreemdt dat er nu pas een probleem wordt gemaakt door een aantal rechtse partijen die het kennelijk als hun taak beschouwen ROSA hiermee een hak te zetten zo […]