Dagelijkse archieven: 17 februari 2018


Zaanstad kiest voor enorme muur van glas en staal

Het was zo’n mooi moment, afgelopen donderdagavond in de raadzaal. Het eerst echte Omgevingsplan (dat is een bestemmingsplan maar dan in de geest van de komende Omgevingswet) werd door de raad goedgekeurd. Daarmee zijn de voorwaarden voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein helder vastgelegd. Er is door iedereen vreselijk veel tijd in gestoken, het hele terrein is geanalyseerd en de verschillende deelgebieden zijn in kaart gebracht. Er zijn heldere regels opgesteld en er zijn beleidslijnen ontwikkeld om de schoonheid en de veiligheid te waarborgen. Uitgangspunt bij iedere ontwikkeling is dat […]