Dagelijkse archieven: 25 februari 2018


Bouwen in de groengebieden onbespreekbaar

Verder bouwen in onze groengebieden is wat ROSA betreft onbespreekbaar. Niet nodig ook: er zijn genoeg mogelijkheden op het gebied van binnenstedelijke bouw en herbestemming/transformatie van leegstaande gebouwen. Foto: NHD 24-02-2018