Maandelijkse archieven: april 2018


Zaankanters worden groener en groener!

Het begint steeds meer door te dringen onder de Zaanse bevolking dat vergroening noodzakelijk is. Dat het steeds heviger en langer gaat regenen waardoor de straten blank komen te staan, omdat onze riolering al dat extra water niet aankan. Dat onze luchtkwaliteit ons ziek maakt. Dat steden flink op kunnen warmen door klimaatverandering en verstening. En dat de bijen, vlinders en andere insecten hulp nodig hebben. Dat merken we aan de enthousiaste reacties over, bijvoorbeeld, landelijke zaaidag, aan reacties op berichten, aan mails en andere privé-berichten. Maar ook aan de […]


Stand van zaken collegevorming

Vandaag werd door de VVD bekend gemaakt dat is gekozen om verder te praten met de POV, PvdA, D66, GL en CDA, om te komen tot een coalitie. ROSA is dus vooralsnog afgevallen als eventuele collegepartij. ROSA reageerde als volgt: Hierbij de reactie van ROSA op het voorstel van de VVD om de coalitieonderhandelingen verder voort te zetten zonder ROSA. Wij hebben de gesprekken gevoerd met de bedoeling om een serieuze kandidaat te zijn voor het college. ROSA is van mening dat wij dat nog steeds zijn. Wij hebben geen […]


ROSA zet de Zaanse cultuur in bloei!

Althans, dat is de (symbolische) bedoeling van onze zaaiactie op de landelijke zaaidag: zondag 22 april as. Op het terrein waar het cultuurcluster zou moeten komen gaan wij om 14:00 uur zaaien. Als hier deze zomer een wilde bloemenzee verschijnt is dat prachtig. En als andere Zaankanters braakliggende terreintjes, boomspiegels en kale plekjes in gaan zaaien is dat helemaal geweldig.               Bij het zaaien in de openbare ruimte is het wel verstandig om van te voren te mailen naar de afdeling groenbeheer van de […]


De nieuwe Zaanse raad is geïnstalleerd

Na de campagnetijd, na de verkiezingen, na de hertelling en na de hertelling van de hertelling, was het afgelopen donderdag eindelijk zover: Ruud Pauw, Natasja Groothuismink, Hans Kuyper en Mariska Schuttevaer werden beëdigd tot raadslid.

Een team waar wij trots op zijn. Een brede mix van specialiteiten en kwaliteiten, waarmee het moet lukken om ROSA de komende vier jaar goed te vertegenwoordigen. Samen gaan zij hier in elk geval hun uiterste best voor doen. Voor een Zaans, Groen & Sociaal Zaanstad!

Wat zij precies verklaarden en beloofden is in het filmpje niet te zien. Daarom onderstaand de betreffende woorden, zoals voorgelezen door burgemeester Hamming.

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”