Dagelijkse archieven: 28 juli 2018


ROSA stelde schriftelijke vragen over veiligheid Coenbrug

Bron: Zaanstad.Nieuws.nl Rosa heeft wederom vragen aan het college gesteld over de veiligheid van de A8/Coenbrug, naar aanleiding van meer vallend beton onder het viaduct. Hoewel er tijdens het Zaanstad Beraad van 19 juli nog geruststellende woorden werden gesproken na vragen van de fracties van de SP en de PvdA over die veiligheid, blijft er volgens Rosa grote ongerustheid bestaan bij omwonenden. En terecht: ‘Op een aantal vragen, welke direct met de veiligheid van de bezoekers van dit gebied te maken hebben, wordt geen antwoord gegeven. Ook de beantwoording van […]