Maandelijkse archieven: september 2018


ROSA en PvdA willen monument voor Het Hain  

Bij de aanleg van het Provily Sportpark in Krommenie, in 1964, vonden amateur-archeologen de resten van een versterking uit de Romeinse tijd. In de volksmond kreeg dit kleine fort de naam Het Hain. Niet duidelijk was of het gebouwd was door de Romeinen of juist door de inheemse Friezen, als een soort imitatie van het veel grotere Romeinse fort bij Velsen. Nu er woningbouw gaat plaatsvinden op de voormalige sportvelden, konden archeologen een nieuwe opgraving verrichten. De kennis en de techniek zijn in die ruim 50 jaar natuurlijk sterk verbeterd. […]


ROSA en GL: verkeer door werk aan AH en parkeerplaats “een chaos” in Oud-Koog*

Foto: GroenLinks / ROSA De uitbreiding van de vestiging van Albert Heijn aan de Verzetstraat in Koog aan de Zaan en de gelijktijdige aanleg van een parkeerterrein zorgen volgens GroenLinks en ROSA voor een chaos van bouwmaterialen en -verkeer, rijdende en geparkeerde auto’s en afgesloten stoepen. Daar tussendoor lopen en fietsen kinderen die naar school worden gebracht en mensen die boodschappen doen. ‘Dit is in het oog van onze fracties een zorgwekkende situatie’, schrijven Hildr Vogelesang en Romkje Mathkor van GL en Menno de Haas van ROSA in vragen aan […]


Zwerfafval: opruimen is (helaas) de oplossing niet

Al jarenlang is er een strijd gaande over de vraag hoe we de enorme berg zwerfafval het best kunnen verminderen. Enerzijds zijn er de natuur-en milieuorganisaties, betrokken burgers en andere groeperingen die (het liefst morgen nog) statiegeld ingevoerd willen zien op ál het blik en plastic flessen en flesjes. Anderzijds heb je de verpakkingsindustrie, de detailhandel en andere groeperingen (hierna voor het gemak samengevoegd tot ‘het bedrijfsleven’) die er belang bij hebben om het huidige statiegeldbeleid vooral zo te laten. Statiegelduitbreiding, zo redeneren zij, gaat extra geld kosten, en extra […]