Dagelijkse archieven: 17 september 2018


Zwerfafval: opruimen is (helaas) de oplossing niet

Al jarenlang is er een strijd gaande over de vraag hoe we de enorme berg zwerfafval het best kunnen verminderen. Enerzijds zijn er de natuur-en milieuorganisaties, betrokken burgers en andere groeperingen die (het liefst morgen nog) statiegeld ingevoerd willen zien op ál het blik en plastic flessen en flesjes. Anderzijds heb je de verpakkingsindustrie, de detailhandel en andere groeperingen (hierna voor het gemak samengevoegd tot ‘het bedrijfsleven’) die er belang bij hebben om het huidige statiegeldbeleid vooral zo te laten. Statiegelduitbreiding, zo redeneren zij, gaat extra geld kosten, en extra […]