Maandelijkse archieven: november 2018


In memoriam: Jaap Kellerman

    Tot onze grote schrik mochten wij helaas het bericht ontvangen dat ons geliefde lid en oud bestuurslid Jaap Kellerman op zondag 18 november is overleden. Jaap was een bijzondere man, sociaal bewogen. Hij was naast ROSA betrokken bij diverse verenigingen en vervulde daarin vaak ook een actieve functie. Jaap zocht het leven op. Zo was hij een geregeld bezoeker van De Groote Weiver en toeval wil, toen De Groote Weiver uit Krommenie moest verdwijnen, vond zij een nieuw onderkomen in het bedrijf waar Jaap jarenlang had gewerkt: het […]


Zaanstad krijgt een mooi uitzichtpunt in Krommenie, klimaatcoaches en historische blikvangers op afvalcontainers!

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het vaststellen van de begroting 2019 – 2022 en de bijbehorende moties en amendementen. Alle door ROSA (al dan niet mede) ingediende moties en amendementen zijn tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 november aangenomen! Onze moties / amendementen in het kort: Motie aanstellen en opleiden klimaat-coaches: Hiermee worden 11 klimaatcoaches opgeleid om buurtgesprekken over verduurzaming van de woning bij mensen thuis te begeleiden. Uit ervaringen in Nederland en Engeland blijkt het goed te werken om dit samen met buurtgenoten te bespreken. […]


ROSA over De Sluis

Afgelopen vrijdag, 9 november, ontving de raad een brief van het college die ging over de voortzetting van de vluchtelingen-aanpak in 2019. Tot onze grote verbazing bleek hieruit dat De Sluis, centrum voor begeleiding van vluchtelingen, maar liefst 65% van haar financiële steun gaat verliezen en daarmee van een subsidie van € 100.000 terugvalt naar € 35.000. Dat heeft natuurlijk vergaande consequenties voor hun bedrijfsvoering. Het werk van de coördinatoren zal in het voorstel van B&W voor een groot deel moeten worden overgenomen door vrijwilligers. Daarmee wordt volgens ROSA een […]


Algemene beschouwingen op de begroting 2019-2022 van ROSA

Voorzitter, De begroting 2019-2022 is wat ROSA betreft een consistent verhaal dat voortvloeit uit de coalitieafspraken en de daaropvolgende Kadernota. We kunnen ons dan ook vinden in deze lijn. Daarbij zijn we ons er terdege van bewust dat we met dit college nog maar een half jaar op rit zijn en veel voornemens ook nog daadwerkelijk hun beslag moeten krijgen. Maar wij zijn wel een partij van doeners en we verwachten dan ook dat er op korte termijn zichtbare stappen gezet worden op tal van terreinen. Extra verwachtingen zijn er […]