Dagelijkse archieven: 1 november 2018


Algemene beschouwingen op de begroting 2019-2022 van ROSA

Voorzitter, De begroting 2019-2022 is wat ROSA betreft een consistent verhaal dat voortvloeit uit de coalitieafspraken en de daaropvolgende Kadernota. We kunnen ons dan ook vinden in deze lijn. Daarbij zijn we ons er terdege van bewust dat we met dit college nog maar een half jaar op rit zijn en veel voornemens ook nog daadwerkelijk hun beslag moeten krijgen. Maar wij zijn wel een partij van doeners en we verwachten dan ook dat er op korte termijn zichtbare stappen gezet worden op tal van terreinen. Extra verwachtingen zijn er […]