Dagelijkse archieven: 11 november 2018


ROSA over De Sluis

Afgelopen vrijdag, 9 november, ontving de raad een brief van het college die ging over de voortzetting van de vluchtelingen-aanpak in 2019. Tot onze grote verbazing bleek hieruit dat De Sluis, centrum voor begeleiding van vluchtelingen, maar liefst 65% van haar financiële steun gaat verliezen en daarmee van een subsidie van € 100.000 terugvalt naar € 35.000. Dat heeft natuurlijk vergaande consequenties voor hun bedrijfsvoering. Het werk van de coördinatoren zal in het voorstel van B&W voor een groot deel moeten worden overgenomen door vrijwilligers. Daarmee wordt volgens ROSA een […]