Dagelijkse archieven: 14 november 2018


Zaanstad krijgt een mooi uitzichtpunt in Krommenie, klimaatcoaches en historische blikvangers op afvalcontainers!

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het vaststellen van de begroting 2019 – 2022 en de bijbehorende moties en amendementen. Alle door ROSA (al dan niet mede) ingediende moties en amendementen zijn tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 november aangenomen! Onze moties / amendementen in het kort: Motie aanstellen en opleiden klimaat-coaches: Hiermee worden 11 klimaatcoaches opgeleid om buurtgesprekken over verduurzaming van de woning bij mensen thuis te begeleiden. Uit ervaringen in Nederland en Engeland blijkt het goed te werken om dit samen met buurtgenoten te bespreken. […]