Maandelijkse archieven: februari 2019


ROSA wil de bron van de Zaan beschermen

ROSA heeft het initiatief genomen tot de oprichting van landschapspark De Crommen Ye, dat zich zou moeten uitstrekken vanaf de polders ten westen van Assendelft totaan het water van het Uitgeestermeer. Een prachtig, zeer divers gebied waar bijna drieduizend jaar geschiedenis nog volop beleefbaar is. Over die dertig eeuwen heeft het noordwesten van Zaanstad boeiende verhalen te vertellen. Vanaf de Vroege IJzertijd woonden hier mensen, eerst op de hoge oevers van de vele kreken, die in verbinding stonden met het Oer-IJ. Gelukkig is één daarvan nog zichtbaar aanwezig: de kreekrug van […]


Opnieuw onrust over afvalstort Nauerna

ROSA ontving de afgelopen tijd een aantal klachten en vragen van bezorgde bewoners van Nauerna, over de afvalstort aldaar. Ook lazen wij een verontrustend krantenbericht over het verwerken van radioactief afval.  Reden om, samen met GroenLinks, vragen te stellen aan het college van B&W. Zaanstad.nieuws.nl schreef er dit artikel over.                                              


ROSA’s Ruud Pauw tegenover Harrie van der Laan (POV)

De fractievoorzitters van de twee grootste, en meest tegenstrijdige, lokale partijen van Zaanstad werden afgelopen woensdag twee uur lang geïnterviewd door Zaanradio. Hoe zijn zij in de politiek gekomen, hoe denken ze over preventief fouilleren en wat hadden zij te vertellen over de aankomende Provinciale Staten-verkiezingen? Dit, en veel meer, is te beluisteren via onderstaande links. Luister hier naar deel 1. En luister hier naar deel 2.


westzijde 30-km-zone!

ROSA wil dat Zaanstad, waar mogelijk, een dertig-kilometergebied wordt. Daarom dienen wij vanavond, samen met andere partijen, opnieuw een motie in om de gehele Westzijde tot dertig-kilometerzone te laten verklaren. De motie is hier te lezen. De fietsersbond Zaanstreek legt in onderstaand stuk helder uit waarom dit een goed plan is: “Bij 50 km neemt de ernst van ongelukken beduidend toe als je het vergelijkt met 30 km. Er gebeuren 30% meer letselongevallen, 50% meer ernstige letselongevallen en 60% meer dodelijke ongevallen. Tussen 1998 en 2007 zijn er door snelheidsverlaging […]


ROSA en PvdA willen schaduw aan het licht brengen

Kent u gevallen waarbij zonnepanelen door bouwen, groeien of andere oorzaken in de schaduw komen? Steeds meer mensen kiezen voor duurzame energie. Een ontwikkeling die we maatschappelijk toejuichen. Heel soms zit ‘oude’ regelgeving echter in de weg. We kennen een paar voorbeelden waarin goed werkende zonnepanelen ineens minder opleveren doordat de buren een dakkapel plaatsen, of doordat een boom zo hoog wordt dat de panelen in de schaduw komen te liggen. Het is de vraag of je gemeentelijke regels wilt maken om duurzame energieopwekking te beschermen en daarmee andere zaken […]