Maandelijkse archieven: juni 2019


Uitnodiging aan alle ROSA-stemmers

In gesprek met ROSA Heb jij vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op ROSA gestemd en ben je benieuwd wat ROSA het afgelopen jaar met jouw stem heeft gedaan? We nodigen je van harte uit om daarover met ons in gesprek te gaan.  Op woensdagavond 10 juli zitten vertegenwoordigers van het bestuur, de fractie en onze wethouder Natasja Groothuismink voor je klaar om te vertellen waar zij zich voor hebben ingezet, om vragen te beantwoorden en om van jou te horen waaraan je denkt dat ROSA het komende jaar meer aandacht zou […]


De week van ROSA – 16 tot 23 juni 2019

  Met de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd de behandeling van de voorjaarsnota bijna afgesloten. Bijna, want bij de stemming van een aantal amendementen “staakten de stemmen”.  Indien er een gelijk aantal stemmen vóór en tegen is bij stemming voor een amendement (tekstwijziging), moet deze stemming nogmaals plaatsvinden. Hierdoor wordt tijdens de volgende raadsvergadering gestemd over o.a. de voorjaarsnota op zich.  Maar er mocht wél gestemd worden over de bijbehorende amendementen en moties, met een voor ROSA niet onbevredigend resultaat! In dit overzicht staan links naar alle moties en amendementen behorend bij de […]


De week van ROSA – 9 tot 16 juni 2019

  Het inklinkende veen Een mooi werkbezoek afgelopen week: we mochten een kijkje nemen bij diverse projecten die lopen in het kader van het IPV, oftewel het “Innovatie Programma Veen”. Dit is een gezamenlijk project van Landschap Noord-Holland en agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken. In de Zaanstreek hebben we veel veenweidegebieden, zoals bijvoorbeeld het Guisveld, Westzanerveld, Oostzanerveld, Wormerveld en Jisperveld. Nu klinkt veen als sinds jaar en dag in, waardoor het land te nat wordt voor de koeien. Om dit op te lossen wordt het grondwaterpeil kunstmatig verlaagd, zodat de […]


De week van ROSA- 2 tot 9 juni 2019

Voorjaarsnota Afgelopen week stond helemaal in het teken van de voorjaarsnota. ROSA presenteerde haar Algemene Beschouwingen en alle partijen droegen bij aan de diverse debatten over de voorjaarsnota. Op dit moment hebben wij twee moties en een amendement klaarstaan voor de raadsvergadering op 20 juli as., waarin de voorjaarsnota vastgesteld gaat worden, die wij (eventueel samen met andere partijen) in gaan dienen.   Cultuurgelden bestemmen voor cultuur Met de motie “beschikbaar houden cultuurbudget” willen wij, van het geld dat is overgebleven na het niet doorgaan van het Cultuurcluster, vijf ton in het […]


Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota 2019-2023

Algemene Beschouwingen van ROSA op de Voorjaarsnota 2019-2023, zoals op 3 juni uitgesproken door Ruud Pauw   Voorzitter, Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan de organisatie voor de uitgebreide voorjaarsnota. Daarnaast ook een compliment voor het college voor de manier waarop zij de raad heeft meegenomen in het proces voorafgaand aan de totstandkoming van deze nota. Wij hebben dit als zeer geslaagd ervaren. Teleurstellend is dat de ambities die wij voor de toekomst van Zaanstad willen hebben enigszins ondergesneeuwd raken door de noodzakelijke bezuinigingen. Dat maakt het lastig. Wij […]


De week van ROSA – 26 mei tot 2 juni 2019

  Voorjaarsnota Momenteel is de fractie druk bezig met het proces rondom de voorjaarsnota.* Maandag 3 juni as. spreekt onze fractievoorzitter de mening van de fractie van ROSA over de voorjaarsnota uit, tijdens de “Raadsvergadering Algemene Beschouwingen”.  Publiek is, zoals altijd, welkom tijdens de raadsvergadering op het stadhuis in Zaandam. We beginnen om 19:00 uur. Thuis live meekijken kan ook! * De voorjaarsnota maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in de komende jaren uit zal zien. Hiermee bepaalt de raad waar eventueel extra geld aan uitgegeven gaat worden en […]