Maandelijkse archieven: oktober 2019


Algemene Beschouwingen op de Begroting 2020-2023

  De Algemene Beschouwingen van ROSA, zoals op 31 oktober 2019 uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw: Voorzitter, ROSA heeft kennis genomen van een meerjarenbegroting die, ondanks allerlei recente ontwikkelingen, toch een duidelijk beeld geeft voor de komende jaren. Dank daarvoor. Wij constateren dat het ook dit jaar niet meevalt om alles sluitend te krijgen. De belangrijkste oorzaak daarvan is het wispelturige beleid vanuit Den Haag. Wel voortdurend decentraliseren, maar de […]


De Week van ROSA – 14 tot 21 oktober 2019

    Meer tijd om een referendum aan te vragen Zaanstad krijgt een nieuwe referendumverordening. De oude, uit 1998, was aan een update toe. De raad mocht haar stem uitbrengen over de nieuwe verordening. Voor ROSA was het erg belangrijk dat in het herziene stuk opgenomen zou worden dat een eerste “inleidend” verzoek tot een referendum, mét het daarbij behorende vereiste aantal handtekeningen, kan worden ingediend tot drie weken ná […]


De week van ROSA – 7 tot 14 oktober 2019

Een werkbare referendumverordening graag! De referendumverordening uit 1998 wordt herzien, maar wij zijn er nog niet heel blij mee. Een referendum is een middel waarmee de inwoners aan de raad kunnen meegeven hoe zij denken over belangrijke beslissingen. Een zwaar middel dat niet vaak ingezet wordt. In Zaanstad tot nu toe twee keer: eenmaal ter voorkoming van het bouwen van een gevangenis in het Vijfhoekpark. En dan was er nog […]


De Week van ROSA – 30-09 tot 7-10

100 jaar Vrouwenkiesrecht! Gefeliciteerd! Op vrijdag 4 oktober vond in de raadzaal de studiemiddag ‘De Zegens des Vrouwenkiesrechts 1919-2019’ plaats, ter ere van het honderdjarig bestaan van het vrouwenkiesrecht in Nederland. Het Zaanse Gemeentearchief organiseerde deze middag (en trouwens nog vele leuke andere!). Gemeentearchivaris Frans Hoving merkte op hoe bijzonder, maar ook hoe schrijnend, het is dat historische uitspraken als “Wie moet er dan voor de kinderen zorgen als de […]


De Week van ROSA – 23 tot 30 september 2019

ROSA’s Dag op het Land smaakt naar meer! Zondag 29 september trok ROSA met een kleine dertig dapperen, jong en oud, het buitengebied van Krommenie in. Dat hadden er wat meer moeten zijn, maar een aantal belangstellenden had zich toch laten afschrikken door de weersverwachting. Ten onrechte! Afgezien van wat kleinere buitjes was het aangenaam najaarsweer. De bolle wind blies ons gauw genoeg weer droog. En toen de hemelsluizen dan […]