Dagelijkse archieven: 31 oktober 2019


Algemene Beschouwingen op de Begroting 2020-2023

  De Algemene Beschouwingen van ROSA, zoals op 31 oktober 2019 uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw: Voorzitter, ROSA heeft kennis genomen van een meerjarenbegroting die, ondanks allerlei recente ontwikkelingen, toch een duidelijk beeld geeft voor de komende jaren. Dank daarvoor. Wij constateren dat het ook dit jaar niet meevalt om alles sluitend te krijgen. De belangrijkste oorzaak daarvan is het wispelturige beleid vanuit Den Haag. Wel voortdurend decentraliseren, maar de zak met geld blijft beperkt. Wij putten enige moed uit de septembercirculaire waardoor ongetwijfeld bij de Najaarsrapportage een beter financieel […]