Dagelijkse archieven: 12 november 2019


De Week Van ROSA – 4 tot 11 november 2019

  Vanavond om 19:00 uur start de raadsvergadering over de begroting, en die is gewoon vanaf de bank live mee te kijken op: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/live Onderstaand lichten we een aantal moties toe die ROSA hiervoor maakte. Groenstrook Russische buurt De Russische buurt is slecht bedeeld qua groen en men moet ver lopen om de hond uit te kunnen laten. Bewoners van deze buurt kwamen op de ideeënmarkt van 9 oktober jongstleden met het plan om van de groenstrook tussen de Houthavenkade en de Provincialeweg een hondenuitrenplek annex buurtontmoetingsplaats te maken. Hierbij […]