Maandelijkse archieven: december 2019


Het licht

  Op Kerstavond wordt traditioneel de fakkeltocht tegen discriminatie en racisme georganiseerd. ROSA is daar, zoals ieder jaar, uit volle overtuiging bij en we hopen op een grote opkomst.  Ter inspiratie hier het gedicht dat ons fractielid Hans Kuyper, toen nog als Stadsdichter van Zaanstad, in 2007 voorlas bij de start van de tocht. Het is helaas alleen maar actueler geworden. De fractie van ROSA hoopt u te ontmoeten, om 19.30 uur bij De Groote Weiver aan de Industrieweg 1a in Wormerveer. En mocht dat u niet lukken, dan wensen wij […]


Zaanstad-Noord is groter dan je denkt

Zaanstad-Noord is groter dan je denkt Veel groter – en daarom wordt dit stukje een soort long read. Ga er maar even voor zitten! In de raadsvergadering van 12 december is het participatieplan voor MAAK.Zaanstad Noord aangenomen. Op initiatief van de ChristenUnie, ROSA en het CDA is het wel belangrijk aangepast. Het gebied dat valt onder MAAK.Zaanstad Noord omvat Wormerveer en het oostelijk deel van Krommenie. Het bureau dat de eerste verkenning (de ‘analyse’) heeft uitgevoerd, was lyrisch over dit deel van onze gemeente. De verbinding met het open landschap, […]


De Week Van ROSA – 9 tot 16 december 2019

Actie voor en door de Groote Weiver, jong Politiek talent gespot in Raadszaal, niet alle senioren hebben behoefte aan dezelfde woonvorm, stand van zaken Zaans Klimaatakkoord & huiswerkbegeleiding werkt! Na een kleine 13 jaar is opnieuw de huisvesting van de Groote Weiver in gevaar. ZVH wil het terrein herontwikkelen, en dan is er in de plannen geen plaats meer voor deze culturele broedplaats in de Noord.  Hoewel Zaanstad pronkt met de Groote Weiver in haar Cultuurvisie – en agenda – is er nog geen zicht op een oplossing. De Weiver […]


De Week Van ROSA – 2 tot 9 december 2019

  Nieuw, tijdelijk buurthuis voor de Russische Buurt?! In rap tempo worden panden in Zaandam opgekocht, opgeknapt en te huur gezet. Onze streek wordt steeds interessanter gevonden door binnen- en buitenlanders, wat nogal wat druk op op de woningmarkt en de voorzieningen in Zaanstad oplevert.  Toch biedt het ook kansen. In de Russische buurt komt bijvoorbeeld fietsenwinkel en onderdelenhuis AKZ in nieuwe handen. Helaas is het pand in té slechte staat om te worden gerenoveerd, maar de nieuwe eigenaar wil het wel tijdelijk beschikbaar stellen voor een buurthuisfunctie. En dat […]


De Week Van ROSA – 25 november tot 2 december 2019

Een zeer welkom stukje groen bijna onder de A8!  Leerlingen van de Openbare Basisschool de Lindenboom hebben afgelopen woensdag samen met het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid ) hun eigen Tiny Forest geplant: Een minbos van 600 bomen en struiken op 200 m2, met een ‘buitenlokaal’. De leerlingen zullen de ontwikkeling van het bos volgen en regelmatig gegevens verzamelen. Deze plek is niet alleen voor deze ‘mini-Rangers’, maar is toegankelijk voor iedereen in de buurt.  Wijkwethouder  Hans Krieger verichtte de officiële opening, samen met directeur Joyce Ooms.  Op een […]