Jaarlijkse archieven: 2020


Een houtje-touwtje asfaltjungle rond de Guisweg

Dezer dagen praat de raad over de oplossing van de verkeersproblemen rond de Guisweg in Zaandijk. De spoorwegovergang daar zorgt al jaren voor lange wachttijden en gevaarlijke situaties voor het langzaam verkeer. Als de NS over een aantal jaren het treinverkeer gaat intensiveren, zal dat alleen maar erger worden. De oplossing die nu onderzocht wordt, bestaat uit een autotunnel onder het spoor iets ten zuiden van de huidige overgang, en […]


Eindelijk rust voor de vogels

Jarenlang moesten wij met lede ogen aanzien dat, zelfs tijdens het broedseizoen, een vergunning werd verleend voor vuurwerkshows in parken. In 2017 was voor ROSA de maat vol en dienden wij een “handhavingsverzoek tegen ontbrandingstoestemming” in voor de geplande vuurwerkshow op 5 mei in het Veldpark in Zaandam.Helaas werd dit verzoek, na een hoop over en weer mailen en gesprekken met de omgevingsdienst en juristen, uiteindelijk helaas afgewezen en werden […]


Menno vervangt Krista

  Zojuist is Menno de Haas voor de tweede keer als ROSA-raadslid beëdigd.Krista van Dalen kampt helaas nog met de nare gevolgen van een covid-infectie en wordt de komende 16 weken vervangen. Gelukkig hebben we Menno, die prima de honneurs kan waarnemen!Wij wensen Menno veel plezier en succes & Krista van harte beterschap! 🌻


Alle Zaankanters molenaar

Alle Zaankanters molenaar. Door aandeeltjes te kopen in windenergie, door korting op de energieprijs of doordat het rendement naar Zaanse inwoners toe komt in een heel andere vorm, zoals via maatschappelijke voorzieningen. Gisteravond, tijdens de raadsvergadering omtrent de Wensen en Bedenkingen van Zaanstad over de concept Regionale Energiestrategie (RES), werd het amendement van ROSA (dat wij samen met GroenLinks indienden) waarmee wij deze wens kenbaar maakten, aangenomen. En niet alleen […]


We gaan de energietransitie regionaal aanpakken

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, oftewel de RES, is een uitvloeisel van het Nationaal Klimaatakkoord (2019). En het Klimaatakkoord is weer een uitwerking van de internationale klimaatafspraken in Parijs uit 2015. Nederland is opgedeeld in energieregio’s; wij vallen onder Noord-Holland Zuid. In de RES NHZ wordt onderzocht en afgesproken hoe we in 2030 de CO2-uitstoot kunnen halveren, middels gebruikmaking van duurzame energie. Het einddoel is om in 2050 energieneutraal te […]


De Week van ROSA – 7 tot 14 september 2020

Debuut Sebas en Geert, fietsvriendelijke horeca, gesneuvelde en te sneuvelen bomen, veilige bruggen, de schijnoplossing die camera heet en we hebben écht meer geld nodig!Kortom: het was een volle week, met een extra raadsvergadering om alle niet behandelde moties van de week ervoor te behandelen en een Zaanstad beraad. MaidenspeechesSebas Kuyper en Geert van Bemmelen mochten als nieuwste steunfractieleden van ROSA afgelopen week voor het eerst spreken tijdens het Zaanstad […]


Afwegingsprincipes begroting saai?

Ok, niet iedereen begint juichend te lezen als wij weer een stuk over de begroting plaatsen. Maar de “pot met geld” die jaarlijks verdeeld wordt over alle domeinen ligt wél aan de basis van alle latere politieke besluiten. Dus voor de liefhebber: onderstaand onze bijdrage van afgelopen donderdag, over de afwegingsprincipes die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de begroting.  En misschien is het interessanter leesvoer dan gedacht!  Bijdrage ROSA […]