Jaarlijkse archieven: 2020


De Week van ROSA -7 tot 14 december 2020

Zaans Toneelhuis Theatermijn Aan het begin van deze collegeperiode werd een nieuwe Cultuurvisie opgesteld. Uit de vele gesprekken met de stad werd een aantal knelpunten gedistilleerd: er was te weinig speel- en repetitieruimte voor de vele (semi)professionele groepen en die ruimte zou beter over de stad moeten worden verdeeld. Eerder al besloot de raad tot de bouw van een cultuurzaal in Noord, nu staat een voorziening in Zaanstad-Midden op de […]


De Week van ROSA – 23 tot 30 november 2020

  De trein is vertrokken…! De afgelopen periode sprak de raad van Zaanstad veel over het verkeer in de stad. Er komt immers binnenkort een Zaans Mobiliteitsplan en ook de aanstaande volledige openstelling van de Busbrug en de spoorovergang in Zaandijk hielden de gemoederen bezig. De rode draad in al die discussies is de spoorlijn Zaandam-Uitgeest, die we vroeger ook wel zo mooi de ‘spoorse doorsnijding’ noemden. In de raadsvergadering […]


Bank voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Aan publiciteit geen gebrek voor de weggeefwinkel welke zich sinds enige weken bevindt in een voormalig bankgebouw uit 1907 aan de Stationsstraat in oud-Koog. Zowel het NHD als De Orkaan besteedde al meerdere malen aandacht aan het initiatief en dat is niet meer dan terecht. Het gebouw is gekraakt en binnen enkele weken hebben de nieuwe bewoners een goed bezochte weggeefwinkel gerealiseerd. Ik arriveer er een kwartiertje voor sluitingstijd, en […]


Wally maakt iedereen gelukkig

Westzijde 42 wordt momenteel verbouwd. Het lelijke pand van de voormalige Zaanlandse Schoenenhandel, dat daar in 1964 verrees, krijgt een wat vriendelijker façade van baksteen. In de zijmuur, schuin boven de entree van de nieuwe appartementen, is een bijzondere tekst aangebracht in het metselwerk: ‘Als Wally binnenkwam was iedereen in vijf minuten gelukkig.’ Een mooie uitspraak van een secretaresse van de Binnenlandse Strijdkrachten over Walraven van Hall (1906-1945), de ‘premier […]


De BegrotingsWeken van ROSA – oktober / november 2020

Het begint allemaal met het lezen van de begroting en aanverwante stukken. Dit zijn honderden pagina’s spannende lectuur. Vervolgens delen we als fractie met elkaar wat we ervan vinden en stellen we onze technische vragen op.Dan leest de fractievoorzitter de algemene beschouwingen voor en vindt het eerste debat plaats. Vervolgens zijn er nog een aantal debatten en worden de moties en amendementen gemaakt. Als laatste is er een raadsvergadering met […]


Slopen is het devies bij Zaanse woningcorporaties

ROSA was, op zijn zachtst gezegd, niet blij met het schrijven: “Cultuurhistorie in Zaanstad” van de gezamenlijke woningcorporaties en het Huurdersoverleg Zaanstreek.Deze brief werd aan de raad gepresenteerd op 27-10 jl. tijdens “praat met de raad”.Betreffende brief is hier na te lezen. In reactie stuurden wij onderstaande open brief aan de Zaanse woningcorporaties: “Met grote verbazing heeft de fractie van ROSA kennis genomen van de brief van de gezamenlijke woningcorporaties […]


Algemene Beschouwingen begroting 2021-2024

Onderstaand de Algemene Beschouwingen van ROSA op de begroting 2021-2024, uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw. Voorzitter, Het is met tevredenheid dat wij kijken naar voorliggende begroting waarbij wij het college en organisatie danken voor de inspanningen om in een lastig tijdsgewricht te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Weliswaar vertoont het jaar 2021 een negatief resultaat maar wij snappen de achterliggende bedoeling van een dergelijke keuze. Neemt niet weg dat de […]