Maandelijkse archieven: juni 2020


De Week van ROSA – 22 juni tot 29 juni 2020

Goed en slecht nieuws over vuurwerk Na een jarenlange strijd waarin we zo’n beetje alle mogelijke middelen in hebben gezet, komt er eindelijk een einde aan vuurwerkshows tijdens evenementen! Tijdens het Zaanstad Beraad bleken alle (aanwezige) partijen voorstander van een wijziging in de APV, waarmee gebieden aangewezen kunnen worden alwaar vuurwerkshows tijdens evenementen verboden zijn. Dit is heel goed nieuws voor met name de broedende vogels in het Veldpark, maar ook voor de omwonenden die hier al jaren last van hadden. Minder blij waren wij met de uitkomst van het […]


De Week van ROSA – 14 tot 21 juni 2020

Voorjaarsnota 2020 – 2024 Afgelopen week stond in het teken van de Voorjaarsnota. Alle partijen presenteerden hun Algemene Beschouwingen hierop. Onze visie op de Voorjaarsnota is hier terug te lezen.  TekortenDe tekorten op de begroting zijn fors, dus er zijn wederom bezuinigingen nodig. Het is heel lastig om nu al vooruit te lopen op deze bezuinigingen. We weten bijvoorbeeld nog niet hoeveel geld Zaanstad van het rijk ontvangt om alle gemaakte kosten omtrent corona-steun te vergoeden. Maar vast staat dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes waarbij diegenen die […]


Onze wethouder in gesprek met Dierenzorg Zaanstreek – Deel 2

“Louise: Wat bedoel je precies met preventie? Natasja: Dan gaat het erom inwoners voor te lichten over de aanschaf van huisdieren. Denk goed na voor je b.v. een (hoog-risico)hond in huis neemt. En wat is er eigenlijk op scholen aan educatie op dit gebied?” Wij zijn nog steeds trots op Natasja Groothuismink, onze wethouder die als portefeuillehouder Dierenwelzijn vorig jaar een prachtige nieuwe “Nota Dierenwelzijn” van de grond kreeg! In de tweede lente-editie van het Magazine van Dierenzorg Zaanstreek gaat het gesprek verder tussen wethouder Natasja Groothuismink en Louise Verra, voorzitter van Dierenzorg […]


Algemene Beschouwingen ROSA op de voorjaarsnota 2020-2024

Onderstaand onze Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota 2020 – 2024, zoals op 18 juni 2020 uitgesproken door onze fractievoorzitter Ruud Pauw Voorzitter, Ondanks het feit dat dit een beleidsarme voorjaarsnota is, zijn er uiteraard veel opmerkingen over te maken, maar is er ook vooral onzekerheid. Onzekerheid over de financiële middelen om de begroting sluitend te krijgen voor de komende jaren. Onzekerheid over de impact die de coronacrisis heeft op de samenleving maar ook over de duur van de crisis. Dat maakt het niet eenvoudig om nu met uitgebreide voorstellen te […]


Kansen voor schonere lucht

  Distributiecentrum zero emissie Ruim twee jaar geleden, tijdens het opstellen van het collegeakkoord, was ROSA verheugd dat daar de ambitie om te komen tot distributiecentra aan de rand van Zaanstad, in opgenomen werd. Hier vanuit zou de bevoorrading en pakketbezorging dan verder met elektrisch vervoer plaatsvinden. Een grote stap voorwaarts in de verbetering van onze luchtkwaliteit, met als bonus een leuke CO2-reductie. In heel Zaanstad worden winkels en bedrijven wekelijks – en soms dagelijks – bevoorraad met vervuilende vrachtauto’s. Pakketten (een steeds populairder fenomeen) worden dagelijks bezorgd met busjes, […]


Het Zaans Mobiliteitsplan – Kiezen voor de fiets en openbaar vervoer

De Zaanse raad behandelt op dit moment het Zaans Mobiliteitsplan waarin voor de komende jaren de koers wordt uitgezet op het gebied van vervoer. Hoofdlijnen in dit plan zijn: Meer aandacht voor de fiets en openbaar vervoer. Ruim baan voor fietsen en lopen: een fijnmazig, comfortabel netwerk en focus op dwarsverbindingen Versterken hoofdstructuur auto, zowel provinciale wegen als stadsboulevards Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden maken Versterken van de kernen met levendige dorps- en stadserven De Zaan beter benutten Over deze hoofdlijnen heeft ROSA uiteraard een mening: Alle verwijzingen in het document […]


De Week van ROSA – 1 tot 8 juni 2020

  Naar een écht Zaans Museum De drie Zaangemeenten hebben samen 182.000 inwoners, die een rijk verleden delen. Het verhaal over de mensen die naar het veenmoeras kwamen, gevormd werden door het landschap en tegelijkertijd dat landschap vormgaven is het waard om gekoesterd en verteld te worden. Daarvoor is een goed functionerend streekmuseum, voor en door de Zaankanters, onontbeerlijk. Zo’n museum zou moeten vertellen over de IJzertijdboeren aan de rand van het Romeinse Rijk, over de middeleeuwse ontginners, over de vissers die molenbouwers werden en kooplieden, over de nieuwkomers van […]