Dagelijkse archieven: 16 juni 2020


Het Zaans Mobiliteitsplan – Kiezen voor de fiets en openbaar vervoer

De Zaanse raad behandelt op dit moment het Zaans Mobiliteitsplan waarin voor de komende jaren de koers wordt uitgezet op het gebied van vervoer. Hoofdlijnen in dit plan zijn: Meer aandacht voor de fiets en openbaar vervoer. Ruim baan voor fietsen en lopen: een fijnmazig, comfortabel netwerk en focus op dwarsverbindingen Versterken hoofdstructuur auto, zowel provinciale wegen als stadsboulevards Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden maken Versterken van de kernen met levendige […]