Maandelijkse archieven: augustus 2020


Splinters in het Zaanse gras

Bij het maaien van slootkanten, bermen, parken, speelveldjes, etc. wordt zwerfafval regelmatig versplinterd door grasmaaiers, met alle gevolgen van dien. ROSA werd hierop attent gemaakt door een enthousiaste Zaanse zwerfvuilraper. Aan “zwerfinator’ Dirk Groot hebben wij vervolgens gevraagd naar zíjn ervaringen op dit gebied: hij bevestigde de ernst van dit probleem en stuurde ons foto’s ter illustratie. Reden genoeg voor ons om bijgaande schriftelijke vragen op te stellen.


De Week van ROSA – 17 tot 24 augustus 2020

De fractie heeft genoten van een zonovergoten, corona-proof reces, en we gaan er weer fris en helemaal opgeladen tegenaan in dit nieuwe politieke jaar! Er staan ons flinke uitdagingen te wachten. Het begrotingstekort is groter geworden door de corona-crisis en er moeten lastige keuzes worden gemaakt dit jaar. Toch zal ROSA bij deze keuzes mens, natuur, cultuur en erfgoed altijd voorop proberen te stellen. Maar eerst zijn we gewoon begonnen met een “Zaanstad beraad”: de meningsvormende vergadering die de raad 1 á 2 maal per week bijwoont, om standpunten uit […]


Géén fietsverbod Damstraat

  * In de stad is een discussie losgebarsten over het afsluiten van de Damstraat voor fietsers. Wij begrijpen die ophef wel. Voor een gemeente die meer ruimte voor het langzaam verkeer wil creëren, is de inrichting van het centrum van Zaandam op z’n zachtst gezegd weinig doordacht. De terrasdrukte in de Damstraat lijkt ons niet van dien aard dat er geen ruimte voor fietsers zou zijn. Bovendien zou een ongebreidelde groei van de terrassen (hoe welkom misschien ook voor de ondernemers in deze tijd) zelfs problemen voor de hulpdiensten […]