Dagelijkse archieven: 3 september 2020


Ongunstig moment voor regeling dierenartskosten minima

De Partij voor de Dieren diende vorige week een agenda-initiatief in om te komen tot een vergoedingsregeling van dierenartskosten voor minima.Hoewel ROSA de meerwaarde van huisdieren inziet, bijvoorbeeld ter voorkoming van eenzaamheid, én hoewel we het belang onderschrijven van goede zorg voor huisdieren, staat ROSA niet te springen om op dit moment een dergelijke regeling in te voeren. Daar komt bij dat het aanschaffen van een huisdeur in de eerste […]


Onzekerheid blijft voortbestaan over bovenafdichting van stortplaats Nauerna

  Vanavond staat het “bestemmingsplan reparatie omgeving Nauerna” op de agenda. ROSA kan instemmen met het reparatieplan, waarin een bovenafdichtingslaag op de stortplaats is opgenomen, waardoor veilig recreëren in de toekomst wellicht mogelijk wordt. Maar wij kijken met gemengde gevoelens naar de opdracht die aan het RIVM wordt verstrekt om te onderzoeken of een bovenafdichting daadwerkelijk nodig is. Wij zijn van mening dat de veiligheid in het geding is als onverwijld […]