Dagelijkse archieven: 8 september 2020


Afwegingsprincipes begroting saai?

Ok, niet iedereen begint juichend te lezen als wij weer een stuk over de begroting plaatsen. Maar de “pot met geld” die jaarlijks verdeeld wordt over alle domeinen ligt wél aan de basis van alle latere politieke besluiten. Dus voor de liefhebber: onderstaand onze bijdrage van afgelopen donderdag, over de afwegingsprincipes die gebruikt gaan worden bij het opstellen van de begroting.  En misschien is het interessanter leesvoer dan gedacht!  Bijdrage ROSA […]