Dagelijkse archieven: 29 oktober 2020


Algemene Beschouwingen begroting 2021-2024

Onderstaand de Algemene Beschouwingen van ROSA op de begroting 2021-2024, uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw. Voorzitter, Het is met tevredenheid dat wij kijken naar voorliggende begroting waarbij wij het college en organisatie danken voor de inspanningen om in een lastig tijdsgewricht te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Weliswaar vertoont het jaar 2021 een negatief resultaat maar wij snappen de achterliggende bedoeling van een dergelijke keuze. Neemt niet weg dat de financiële positie van Zaanstad zorgelijk is. Zorgelijk door de hoge schuldpositie maar voor ons is dit zeker niet alarmerend gezien […]