Maandelijkse archieven: november 2020


De Week van ROSA – 23 tot 30 november 2020

  De trein is vertrokken…! De afgelopen periode sprak de raad van Zaanstad veel over het verkeer in de stad. Er komt immers binnenkort een Zaans Mobiliteitsplan en ook de aanstaande volledige openstelling van de Busbrug en de spoorovergang in Zaandijk hielden de gemoederen bezig. De rode draad in al die discussies is de spoorlijn Zaandam-Uitgeest, die we vroeger ook wel zo mooi de ‘spoorse doorsnijding’ noemden. In de raadsvergadering van 26 november kwam ROSA daarom met een motie waarin het college wordt opgeroepen een uitgebreid onderzoek te doen naar […]


Bank voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Aan publiciteit geen gebrek voor de weggeefwinkel welke zich sinds enige weken bevindt in een voormalig bankgebouw uit 1907 aan de Stationsstraat in oud-Koog. Zowel het NHD als De Orkaan besteedde al meerdere malen aandacht aan het initiatief en dat is niet meer dan terecht. Het gebouw is gekraakt en binnen enkele weken hebben de nieuwe bewoners een goed bezochte weggeefwinkel gerealiseerd. Ik arriveer er een kwartiertje voor sluitingstijd, en in die 15 minuten is het een komen en gaan van buurtbewoners, zowel om goederen af te geven voor een […]


Wally maakt iedereen gelukkig

Westzijde 42 wordt momenteel verbouwd. Het lelijke pand van de voormalige Zaanlandse Schoenenhandel, dat daar in 1964 verrees, krijgt een wat vriendelijker façade van baksteen. In de zijmuur, schuin boven de entree van de nieuwe appartementen, is een bijzondere tekst aangebracht in het metselwerk: ‘Als Wally binnenkwam was iedereen in vijf minuten gelukkig.’ Een mooie uitspraak van een secretaresse van de Binnenlandse Strijdkrachten over Walraven van Hall (1906-1945), de ‘premier van het verzet’, die de laatste vijf jaar van zijn leven op dit adres woonde in het ‘huis met de […]


De BegrotingsWeken van ROSA – oktober / november 2020

Het begint allemaal met het lezen van de begroting en aanverwante stukken. Dit zijn honderden pagina’s spannende lectuur. Vervolgens delen we als fractie met elkaar wat we ervan vinden en stellen we onze technische vragen op.Dan leest de fractievoorzitter de algemene beschouwingen voor en vindt het eerste debat plaats. Vervolgens zijn er nog een aantal debatten en worden de moties en amendementen gemaakt. Als laatste is er een raadsvergadering met nog één debat, waarin over de moties en amendementen (en over de begroting en andere financiële stukken) wordt gestemd.Dat was […]