Dagelijkse archieven: 26 januari 2021


De Week van ROSA – 18 tot 25 januari 2021

Afgelopen donderdag mochten wij weer deelnemen aan een raadsvergadering. Tijdens een raadsvergadering wordt een besluit genomen over alle stukken van de voorafgaande weken, en het is tevens het moment om moties en amendementen in te dienen. Niet zelden sluiten wij zo’n raadsvergadering af met een tevreden gevoel: soms hebben wij stukken kunnen aanpassen middels amendementen, soms hebben we door middel van moties ideeën aangedragen die vervolgens worden uitgevoerd, en soms mochten we gewoon deelnemen aan een mooi debat, waarin raadsleden écht naar elkaar luisteren.Afgelopen raadsvergadering was helaas anders. Onderstaand een […]