Maandelijkse archieven: februari 2021


Bomen, armoede en jeugdhulp

De Week van ROSA – 15 tot 22 februari 2021 Het nieuwe Bomenbeleidsplan is een feit Een nieuw kader over hoe we omgaan met de longen van de stad. Met dit bomenbeleidsplan hebben we de uitgangspunten vastgelegd voor de komende 30 jaar. Een belangrijke wijziging is dat we vanaf nu kijken naar de kroonoppervlakte van bomen, hiervoor zijn ambities per wijk opgenomen. Mooie ambities, maar we zijn nog lang niet op de beoogde percentages. Om te voorkomen dat we, terwijl we hier aan werken, juist minder groen worden in de […]


ROSA geen voorstander van komst Europese School

Nu een groot deel van de geheimhouding is opgegeven, is ook het moment aangebroken om het standpunt van ROSA over de komst van een Europese School in Zaanstad duidelijk te maken. ROSA heeft als enige coalitiepartij tegen de Europese school gestemd, omdat wij vinden dat deze school bouwen niet opweegt tegen de bouw van 120 woningen, zoals oorspronkelijk bedoeld was op deze locatie. Daarmee bleef ROSA het dichtst bij het coalitieakkoord, dat spreekt over de bouw van vele extra woningen om het tekort te verkleinen en daarmee ook de wachtlijst […]


Bomenbeleidsplan, jongerenwerk & maatschappelijke visie

De Week van ROSA – 1 tot 8 februari 2021 Het nieuwe Bomenbeleidsplan… Heel lang gewacht, maar dan nu toch echt gekomen: het Bomenbeleidsplan dat voor de komende 30 jaar moet gaan bepalen op welke wijze we tegen een deel van ons groen aankijken en hoe we ermee omgaan. Een plan dat, zo op het eerste gezicht, een goede basis kan vormen in het bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad. Belangrijke wijziging is de manier waarop er met de boomnorm wordt omgegaan. Tot nu toe was er een streven […]


De Zaanse kringloopwinkels kunnen nieuwe aanvoer goed gebruiken

Noppes en Het Goed Zaanstad: “We zijn geopend voor inname en kunnen de goederen gewoon kwijt.” In januari meldden de landelijke media dat de kringloopwinkels de toevoer van goederen niet meer aankonden. Door de lockdown zouden teveel mensen thuis flink aan het opruimen zijn geslagen en zij kwamen massaal hun spulletjes inleveren. Gevolg van deze publiciteit was dat het aantal ingeleverde goederen direct terugliep. Op sommige plaatsen zelfs zodanig dat er nu sprake is van te weinig aanvoer. In een artikel verschenen in de Helders Courant sprak de directeur van […]


Geweldig nieuws in de strijd tegen zwerfafval

Het was al bekend dat vanaf 1 juli 2021 statiegeld wordt geheven op kleine plastic flesjes. Maar vandaag werd bekend dat dit, vanaf 31 december 2022, ook gaat gelden voor blikjes! ROSA droeg een heel klein steentje bij: wij maakten in 2017 een motie, mede ingediend door vele andere partijen, waardoor Zaanstad zich aansloot bij de landelijke pressiegroep ‘De Statiegeldalliantie’. En begin dit jaar nog één (wederom samen met andere partijen ingediend), waardoor ook Zaanstad uit ging dragen voor statiegeldheffing op blikjes te zijn. De laatste motie werd al opgepakt […]


Nieuw leven in de Fronik

Deze week betrokken de eerste bewoners hun appartement in de geheel gerenoveerde Fronik boerderij aan de Westzanerdijk. Een feestelijk moment, niet alleen voor de jongeren zelf, maar voor heel Zaanstad. Een iconische plek heeft weer een mooie bestemming en de buurtboerderij op het achtererf is voor de toekomst behouden. (De tekst gaat verder onder de foto’s) Het had heel anders kunnen lopen. Lees over de lange voorgeschiedenis van de strijd rond de hooihuisboerderij dit artikel. De raadsvergadering van 10 november 2016 zou een bijzondere worden. Het was de laatste die werd voorgezeten […]