Maandelijkse archieven: juni 2021


Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2021 – 2025

Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2021-2025 van ROSA, zoals vanavond uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw   “Voorzitter, De fractie van ROSA wil iedereen dank zeggen die betrokken is geweest bij het opstellen van deze Voorjaarsnota, die dit jaar wederom onder heel bijzondere omstandigheden tot stand is gekomen. Enerzijds door de enorme impact die de Coronacrisis heeft gehad, en nog steeds heeft, op de Zaanse samenleving en anderzijds door de decentralisaties die vanuit het rijk naar de gemeentes zijn gekomen zonder voldoende daaraan verbonden financiële middelen. Dat zijn naar ons idee […]


Fietstocht 25 jaar ROSA

25 JAAR ROSA, 25 HOOGTEPUNTEN & SUCCESSEN (PLUS ENKELE GEDENKWAARDIGE DIEPTEPUNTJES) Zaanse politieke vereniging ROSA is in maart 1995 opgericht door een groep jonge mensen die actief waren in onder meer de milieu-, vredes-, mensenrechten- en kraakbeweging. Begonnen als een buitenparlementaire groepering, die zich profileerde met veelal ludieke acties die de Zaanstreek aantrekkelijker moesten maken, groeide ROSA uit tot een politieke partij die deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 1998 behaalde ROSA een eerste zetel in de gemeenteraad van Zaanstad. Deze werd ingenomen door de in Wormerveer woonachtige lijsttrekker Ruud Pauw.Met weinig mutaties toont ROSA […]


ROSA bezoekt de Rode buurt

Deze week bezocht ROSA de Rode buurt in Zaandijk. Een deel van dit karakteristieke, vooroorlogse buurtje staat op de nominatie om gesloopt te worden. Daarmee slopen we meer dan huizen, we slopen een belangrijk stukje Zaanse geschiedenis. Terwijl deze buurtjes juist prachtig gerenoveerd kunnen worden! Renovatie hoeft volgens ROSA en vele anderen niet duurder dan sloop te zijn. De woningbouwverenigingen schermen met cijfers, maar tot nu toe is er geen duidelijk vergelijk van de kosten renovatie versus nieuwbouw voorhanden. In de drie jaar onzekerheid die er leeft in de buurt […]


Strategie Bedrijventerreinen té ingrijpend om in 75 minuten af te tikken

“Uit al deze stukken ademt een sfeer van benauwdheid, van happen naar lucht. Een ontembare Hulk die uit zijn kleren scheurt – maar dan niet zo groen als ROSA zou willen.” Onderstaand de bijdrage van ROSA op de ‘Strategie Bedrijventerreinen’, zoals gisteravond uitgesproken tijdens het Zaanstad Beraad door raadslid Hans Kuyper. Mét resultaat, want het voorstel is daadwerkelijk van de agenda gehaald! Er komt nu een ‘werkatelier’, met thematafels. Pas daarna komt de Strategie weer op de agenda van het Zaanstad Beraad. “Voorzitter, volgens de nieuwe werkwijze heb ik nu […]