Dagelijkse archieven: 12 november 2022


De begrotingsmoties – ROSA en de feestjes

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 3: Motie Herdenkingsjaar & amendement Pinksterdrie In het coalitieakkoord wordt stilgestaan bij de viering van 450 jaar Pinksterdrie in 2024. In datzelfde jaar wordt Zaanstad 50. Vreemd genoeg stond alleen dat laatste feestje in de begroting, dus dat hebben per amendement rechtgezet. ROSA hecht enorm aan Pinksterdrie en een grote meerderheid van de raad voelt dat gelukkig net zo. Een jaar eerder, komende zomer al, vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. We werkten […]