Maandelijkse archieven: juni 2023


We hebben (bijna) een Omgevingsvisie

Op 1 januari 2024 treedt, na heel veel uitstel, dan toch de Omgevingswet in werking. Een grote hoeveelheid wetten en andere richtlijnen wordt samengevoegd tot één overzichtelijk geheel, gekoppeld aan een makkelijk toegankelijk digitaal systeem. Voor inwoners en ondernemers moet het aanvragen van vergunningen een stuk eenvoudiger worden. Dat is in elk geval de bedoeling. Of het allemaal een-twee-drie lukt, is niet zeker. Zo werkt bijvoorbeeld het landelijke digitale stelsel nog niet helemaal vlekkeloos. Maar In Zaanstad doen we er in elk geval alles aan om de overgang soepel te […]


Bomen, bordjes, palen en meer: onze Voorjaarsnota-moties

Na de Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota en de debatten wordt er vanavond, tijdens de raadsvergadering, gestemd en gedebatteerd over de Voorjaarsnota 2023-2027.  In de Voorjaarsnota worden de kaders vastgesteld voor de begroting die elk najaar aan de orde komt. ROSA schreef (onder andere) twee moties en dient een amendement mede in. Deze Voorjaarsnota is er één met financiële onzekerheden en zorgen over de toekomst. Structurele bezuinigingen vanuit het Rijk richting de gemeentes gaan samen met de overheveling van Rijkstaken naar diezelfde gemeentes. Tel daar de hoge inflatie, de krapte op […]


Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2023 – 2027

De algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2023 – 2027, zoals op donderdag 8 juni uitgesproken door onze fractievoorzitter Hans Kuyper: ”Voorzitter,Soms vraag je je af waar iedereen is. Die gedachte overviel me weer eens tijdens een fietstocht door onze prachtige polders, vorige week. Ik scharrelde van Krommeniedijk via de Hammen, en Busch en Dam, naar de Kil, via de Kaaik naar de Zuid van Assendelft. Een prachtige rit. Maar gaandeweg bekroop me een ongemakkelijk gevoel.Hier en daar staken wat hazenlepels boven het gras uit, er stapte een eenzame reiger door […]