nbheader
college
150 dagen bijeenkomst ‘Duurzaam en Groen’

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst ‘Duurzaam en Groen’ op 26 september a.s. Wij willen met u in gesprek over de ambities en kansen die wij in het coalitieakkoord hebben opgenomen. In ons akkoord hebben wij verschillende thema’s geformuleerd die er toe moeten bijdragen dat alle Zaankanters nu, maar
vooral in de toekomst, in van onze mooie stad kunnen genieten. Dit zijn onder meer: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Maar natuurlijk spelen bij een duurzame stad meer aspecten een rol, zoals wonen, betaalbaarheid en gezondheid.

Deelt u onze ambities en kansen? Hoe kunnen we deze ambities en kansen samen waarmaken? Daarover willen wij met u in gesprek en wel op:

Woensdag 26 september in Bertrand Russell
Erasmusstraat 1, 1561 JR Krommenie
Aanvang 19.30 uur

Onderdeel serie gesprekken De bijeenkomst is de laatste in een serie gesprekken, onder de noemer “150 dagen in gesprek met de stad”. De eerste bijeenkomst was op 17 juli jl. Op deze avond hebben wij ons aan de circa 180 bezoekers voorgesteld en zijn vragen gesteld over het coalitieakkoord met de titel “Vandaag aan de slag voor het
Zaanstad van morgen”.

Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u op www.150dagen.zaanstad.nl. Als u een vraag heeft over deze bijeenkomst kunt u deze per e-mail sturen naar150dagen@zaanstad.nl.

Aanmelden? Dit kan door deze e-mail te beantwoorden. (maar gewoon heengaan kan ook!)
Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar iemand anders? Dat is natuurlijk prima! Graag tot ziens op 26 september!

Duurzaam en Groen.
Duurzaamheid staat inmiddels wereldwijd op de agenda. Dit is een ingrijpende transitie, waar Zaanstad nu nog achterblijft. Hoogste tijd om alle zeilen bij te zetten. Het doel: een klimaat-neutrale stad in 2030-2040.
Dat begint bij de energietransitie naar duurzame brandstof in alle sectoren van de samenleving. Daarmee zijn we er nog niet. Ook in onze productie liggen kansen als we afval weten te gebruiken als grondstof en daarmee de economie circulair maken. In de inrichting van de stad moeten we nadenken over risico’s die het veranderende klimaat met zich meebrengt, zoals hitte en extreme regenval. En natuurlijk pakken we
vaker de fiets of het openbaar vervoer dan de auto. De gemeente kan richting geven en mensen en bedrijven stimuleren, maar kan het niet zelf. Onze partners in de stad en de regio, zoals ondernemers, woningcorporaties, provincie en waterschap hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en zijn een stuwende kracht in de transitie. Ook van bewoners verwachten we een bijdrage: denk aan meer groen in de tuin, afval scheiden, woningisolatie en gebruik van duurzame energiebronnen. Natuurlijk kijken we als gemeente ook naar onszelf en investeren we in het verduurzamen van ons eigen vastgoed en wagenpark.
wmo
Bijeenkomst WMO.
U bent van harte welkom om binnen te lopen en te komen praten met de medewerkers van de Sociale Wijkteams en gemeente Zaanstad. Over alle thema's rondom hulp en ondersteuning.

Spiegelgesprekken met wethouders Rita Noordzij en Natasja Groothuismink
Er vinden ook twee spiegelgesprekken plaats. Bij beide gesprekken zijn raadsleden, professionals van de Sociale Wijkteams en een wethouder aanwezig.
U kunt hier uw ervaringen vertellen en ideeën met elkaar delen. Uit elk gesprek komen drie concrete actiepunten, waar de professionals mee aan de slag gaan.

3 oktober 2018 bent u welkom op de open inloop tussen 17.00 en 19.00
uur bij het Saenredam College, Elvis Presleystreat 1 in Zaandijk.
De spiegelgesprekken met wethouders zijn tegelijkertijd tussen 17.30 en 18.30 uur.
Per gesprek is plek voor maximaal 15 personen. Aanmelden is niet nodig.
Koffie, thee en broodjes staan voor u klaar.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of de spiegelgesprekken? Stuur dan een mail naar clientenparticipatie@zaanstad.nl en kijk op de website samenenoverzorg.zaanstad.nl
Een selectie van recente artikelen op onze website:

ROSA en PvdA willen monument voor Het Hain  

Bij de aanleg van het Provily Sportpark in Krommenie, in 1964, vonden amateur-archeologen de resten van een versterking uit de Romeinse tijd. In de volksmond kreeg dit kleine fort de naam Het Hain. Niet duidelijk was of het gebouwd was door de Romeinen of juist door de inheemse Friezen, als een soort imitatie van het veel grotere Romeinse fort bij …

ROSA en GL: verkeer door werk aan AH en parkeerplaats “een chaos” in Oud-Koog*

Foto: GroenLinks / ROSA De uitbreiding van de vestiging van Albert Heijn aan de Verzetstraat in Koog aan de Zaan en de gelijktijdige aanleg van een parkeerterrein zorgen volgens GroenLinks en ROSA voor een chaos van bouwmaterialen en -verkeer, rijdende en geparkeerde auto’s en afgesloten stoepen. Daar tussendoor lopen en fietsen kinderen die naar school worden gebracht en mensen die …

Zwerfafval: opruimen is (helaas) de oplossing niet

Al jarenlang is er een strijd gaande over de vraag hoe we de enorme berg zwerfafval het best kunnen verminderen. Enerzijds zijn er de natuur-en milieuorganisaties, betrokken burgers en andere groeperingen die (het liefst morgen nog) statiegeld ingevoerd willen zien op ál het blik en plastic flessen en flesjes. Anderzijds heb je de verpakkingsindustrie, de detailhandel en andere groeperingen (hierna …

ROSA stelde schriftelijke vragen over veiligheid Coenbrug

Bron: Zaanstad.Nieuws.nl Rosa heeft wederom vragen aan het college gesteld over de veiligheid van de A8/Coenbrug, naar aanleiding van meer vallend beton onder het viaduct. Hoewel er tijdens het Zaanstad Beraad van 19 juli nog geruststellende woorden werden gesproken na vragen van de fracties van de SP en de PvdA over die veiligheid, blijft er volgens Rosa grote ongerustheid bestaan …
facebook twitter