nbheader
Het is even rustig geweest met het versturen van de nieuwsbrief. Met onze wekelijkse publicatie op de Facebookpagina hebben we jullie de afgelopen periode zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Vanaf nu zullen we weer met enige regelmaat de nieuwsbrief versturen.
Een selectie van recente artikelen op onze website:

Ongunstig moment voor regeling dierenartskosten minima

Ongunstig moment voor regeling dierenartskosten minima
De Partij voor de Dieren diende vorige week een agenda-initiatief in om te komen tot een vergoedingsregeling van dierenartskosten voor minima.Hoewel ROSA de meerwaarde van huisdieren inziet, bijvoorbeeld ter voorkoming van eenzaamheid, én hoewel we het belang onderschrijven van goede zorg voor huisdieren, staat ROSA niet te springen om op dit moment een dergelijke regeling in te voeren. Daar komt …

Onzekerheid blijft voortbestaan over bovenafdichting van stortplaats Nauerna

Onzekerheid blijft voortbestaan over bovenafdichting van stortplaats Nauerna
  Vanavond staat het “bestemmingsplan reparatie omgeving Nauerna” op de agenda. ROSA kan instemmen met het reparatieplan, waarin een bovenafdichtingslaag op de stortplaats is opgenomen, waardoor veilig recreëren in de toekomst wellicht mogelijk wordt. Maar wij kijken met gemengde gevoelens naar de opdracht die aan het RIVM wordt verstrekt om te onderzoeken of een bovenafdichting daadwerkelijk nodig is. Wij zijn van …

Splinters in het Zaanse gras

Splinters in het Zaanse gras
Bij het maaien van slootkanten, bermen, parken, speelveldjes, etc. wordt zwerfafval regelmatig versplinterd door grasmaaiers, met alle gevolgen van dien. ROSA werd hierop attent gemaakt door een enthousiaste Zaanse zwerfvuilraper. Aan “zwerfinator’ Dirk Groot hebben wij vervolgens gevraagd naar zíjn ervaringen op dit gebied: hij bevestigde de ernst van dit probleem en stuurde ons foto’s ter illustratie. Reden genoeg voor …

De Week van ROSA - 17 tot 24 augustus 2020

De Week van ROSA - 17 tot 24 augustus 2020
De fractie heeft genoten van een zonovergoten, corona-proof reces, en we gaan er weer fris en helemaal opgeladen tegenaan in dit nieuwe politieke jaar! Er staan ons flinke uitdagingen te wachten. Het begrotingstekort is groter geworden door de corona-crisis en er moeten lastige keuzes worden gemaakt dit jaar. Toch zal ROSA bij deze keuzes mens, natuur, cultuur en erfgoed altijd …
facebook twitter