nbheader
94913523-579A-4EEF-8976-9E8D06E16D8D
Althans, dat is de (symbolische) bedoeling van onze zaaiactie op de landelijke zaaidag: zondag 22 april as.
Op het terrein waar het cultuurcluster zou moeten komen gaan wij om 14:00 uur zaaien. Als hier deze zomer een wilde bloemenzee verschijnt is dat prachtig. En als andere Zaankanters braakliggende terreintjes, boomspiegels en kale plekjes in gaan zaaien is dat helemaal geweldig.

Bij het zaaien in de openbare ruimte is het wel verstandig om van te voren te mailen naar de afdeling groenbeheer van de gemeente Zaanstad: groenadoptie@zaanstad.nl
Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij het onderhoud van het openbare groen. Want het zou natuurlijk zonde zijn als de net opkomende bloemen door groenbeheer weggeschoffeld worden!
Dus zaai mee en help de bijen, hommels, vlinders en andere insecten!
Want de bijen en andere insecten hebben het heel moeilijk.
Jaren geleden toonden onze akkers en weilanden een kleurrijk palet aan wilde bloemen, die toen nog in grote getale konden groeien en bloeien. Door zaadreiniging, bestrijdingsmiddelen, bemesting en het gebruik van een andere grassoort in de veeteelt is dat beeld nagenoeg verdwenen.
Van de inheemse plantensoorten bevindt zich nu een derde op de “Rode Lijst”. Het is niet zo verwonderlijk dat (ook) de sterke achteruitgang van planten en bloemen zijn weerslag heeft op de vlinders, kevers, zweefvliegen, hommels, honingbijen en wilde bijen.
Nu is zaaien in de openbare ruimte heel leuk en niet onbelangrijk, maar voor bestuivende insecten vormen de bloemen en planten in onze tuinen ook een belangrijk alternatief, en dit kan al met een kleine tuin of zelfs op een balkon.
Het voordeel van zaaien in eigen tuin is dat het hier veel makkelijker is om geregeld water te geven en om de opkomende bloemen uit te dunnen.
Hierbij is het wel heel belangrijk dat bijen en andere insecten niet in aanraking komen met pesticiden. Door alléén biologische planten, bloembollen, zaden en grond te kopen en door géén gebruik te maken van onkruidbestrijdingsmiddelen of terrasreinigingsmiddelen met pesticiden, helpen we de bijen, vlinders, hommels en andere insecten.
Bovendien houden we dan onze eigen leefomgeving gezond.
Wat wel zo fijn is voor onszelf en voor onze kinderen.
veldbloemenstrook

Ludieke actie van de gemeente Zaanstad

Natuurlijk is het top als je zondag de 22ste ook komt om samen met ons te zaaien, maar er kan meer, veel meer.

De gemeente draagt een steentje bij, ook jij kan een steentje bijdragen....

Tegel eruit, gratis plant erin!

Wist je dat het goed is voor het klimaat om niet meer dan 40% van je tuin te verharden? Haal een tegel uit je tuin en lever die zaterdag 21 april in bij de winkels van Welkoop, Praxis of Ranzijn in de Zaanstreek. In ruil voor die tegel krijg je een gratis vaste plant. Met meer groen in de tuin zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden.
Het klimaat verandert. Ook in de Zaanstreek wordt het steeds natter en warmer. Het KNMI voorspelt dat regenbuien de komende jaren extremer worden. Op die piekbuien is het riool in de stad niet berekend. Water blijft vaker en langer staan op straten en trottoirs. Meestal kan het moeilijk weg omdat steeds meer tuinen worden betegeld.
Actie voor vergroening Zaanstreek
Als we tegels weghalen voor vaste planten of een geveltuin, kan het regenwater geleidelijk de grond inzakken. Om onze Zaanstreek gezamenlijk groener te maken organiseren de gemeente Zaanstad en stichting Duurzaan de actie Tegel eruit, Plant erin. De winkels Welkoop Wormerveer, Praxis Wormerveer, Praxis Zaandam en Ranzijn in Zaandam werken mee aan de actie.
Op zaterdag 21 april 2018 kun je bij deze winkels een tegel inleveren en ontvang je voor deze tegel een gratis vaste plant. Voor de actie geldt 1 gratis plant per woning en op=op. Meer tegels inleveren mag wel.
“Met meer groen in de tuin zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden”, zegt Leny Vissers-Koopman, wethouder Openbare Ruimte van Zaanstad. “De gemeente stimuleert bedrijven en particulieren om hun omgeving te vergroenen en bestendig tegen water te maken. We kijken ook naar de inrichting om wateroverlast te beperken. Gezamenlijk werken we aan een klimaatbestendige stad.”
Heb je zelf al veel groen in je tuin, tip dan gerust iemand anders op deze actie om een tegel in te leveren voor een gratis plant!
Adressen winkels:
Welkoop – Samsonweg 5 E, 1521 RA Wormerveer
Praxis – Samsonweg 13, 1521 RA Wormerveer
Ranzijn – Kleine Tocht 19, 1507 CB Zaandam
Praxis – Symon Spiersweg 2, 1506 RZ Zaandam
tegel
facebook twitter