nbheader
In een week kan er veel gebeuren. Van ijspret naar korte broek. Ook op het stadhuis gebeurde er het nodige. Tijdens de laatste raadsvergadering, welke helaas fysiek moest plaatsvinden zijn er een aantal belangrijke besluiten genomen. Het bomenbeleidsplan is aangenomen met o.a twee belangrijke amendementen van ROSA en Groen Links en eindelijk is onze motie Beeldbepalende Panden in stemming gebracht en aangenomen. Ook werd de geheimhouding rondom de mogelijke vestiging van de Europeese school opgeheven, voor ons aanleiding om ons standpunt hierover nar buiten te brengen.
Een selectie van recente artikelen op onze website:

Bomen, armoede en jeugdhulp

Bomen, armoede en jeugdhulp
De Week van ROSA - 15 tot 22 februari 2021 Het nieuwe Bomenbeleidsplan is een feit Een nieuw kader over hoe we omgaan met de longen van de stad. Met dit bomenbeleidsplan hebben we de uitgangspunten vastgelegd voor de komende 30 jaar. Een belangrijke wijziging is dat we vanaf nu kijken naar de kroonoppervlakte van bomen, hiervoor zijn ambities per …

ROSA geen voorstander van komst Europese School

ROSA geen voorstander van komst Europese School
Nu een groot deel van de geheimhouding is opgegeven, is ook het moment aangebroken om het standpunt van ROSA over de komst van een Europese School in Zaanstad duidelijk te maken. ROSA heeft als enige coalitiepartij tegen de Europese school gestemd, omdat wij vinden dat deze school bouwen niet opweegt tegen de bouw van 120 woningen, zoals oorspronkelijk bedoeld was …
facebook twitter