nbheader
De raad vergadert geheel digitaal. Voor onze fractie altijd al een wens, die deze keer, nu alle raadsleden individueel hun voorkeur mochten kenbaar maken, is gehonoreerd. Niet optimaal, maar wel een werkbare en veilige manier in deze tijden, waarin we ook van onze inwoners al heel veel vragen, onder meer als het gaat om bewegingsvrijheid. Hiermee geven we ook het goede voorbeeld. En dat het kan, heeft de laatste vergadering meer dan duidelijk gemaakt.

In deze editie aandacht voor het jaarverslag van de raad, een mooi filmpje over mogelijkheden tot renoveren in plaats van slopen van waardevolle buurtjes en een terugblik op het laatste Zaanstadberaad.
Een selectie van recente artikelen op onze website:

Jaarverslag gemeenteraad, mét interview en vraag

Jaarverslag gemeenteraad, mét interview en vraag
  Veel achtergrondinformatie in het jaarverslag van de gemeenteraad.Waaronder het interview met onze fractievoorzitter én onze vraag aan alle Zaanse inwoners. Wij nodigen iedereen van harte uit het antwoord op de vraag naar ons te mailen!  

Voor de liefhebber!

Voor de liefhebber!
ROSA zet zich in voor het behoud van de authentieke Zaanse arbeidersbuurten.Ingewikkeld? Ja! Duur? Dat valt wel mee. Zonde van de moeite? Zeker niet!In deze video mooie voorbeelden van hoe het kan, hoe het zou moeten en hoe prachtig de stad ervan wordt. https://youtu.be/vq730_T6go8

Voedseluitdelers, basisbanen, stadspas, opiumwet en veel vrachtwagens

Voedseluitdelers, basisbanen, stadspas, opiumwet en veel vrachtwagens
De Week van ROSA - 8 tot 15 maart 2021 Samenwerking voedsel-uitdeelvoorzieningen helaas ver te zoeken Op initiatief van DENK werd er gesproken over de situatie van de Stichting Oums voorraadkast: Een particulier initiatief vergelijkbaar met de voedselbank. Deze organisatie heeft behoefte aan een opslag / uitgifteruimte. Het onderwerp, gebracht onder de vlag armoedebestrijding, trok erg veel belangstelling. Met 13 …
facebook twitter