Nieuwsbriefheader2022
Aanstaande woensdag zal Team ROSA opnieuw strijden voor de Grote Zaanse Geschiedenisquiz in het Zaantheater. Een welkome afwisseling, zo vlak voor de Algemene beschouwingen bij de begroting 2024-2026 welke live te volgen zullen zijn via het RaadsInformatieSysteem. Vind je het interessant om een keer de raadsvergadering bij te wonen, de vergaderingen van de raad zijn openbaar, vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor de Geschiedenisquiz zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bij het Zaantheater via deze link.
Tea ROSA Geschiedenis Quiz
Een selectie van recente artikelen op onze website:

Eindelijk een feest voor (bijna) iedereen

Eindelijk een feest voor (bijna) iedereen
Vorig jaar heeft ROSA, samen met anderen, opnieuw een motie ingediend om de druk op te voeren op de Sinterklaascomités om eindelijk de stap te maken naar een inclusief Sinterklaasfeest, dus zonder de stereotype zwarte piet.  Als raad zijn de middelen hiertoe beperkt, maar wat wel kon was regels toevoegen aan onze subsidiebepaling. De motie werd aangenomen en sinds dit …

ROSA in spagaat – een vreemde stemming over de Visie ‘Linten, dijken en paden’

ROSA in spagaat – een vreemde stemming over de Visie ‘Linten, dijken en paden’
Tijdens de raadsvergadering van 21 september 2023 diende ROSA een amendement in om de juridische status van de Visie ‘Linten, dijken en paden’ te behouden. Het college wilde namelijk de in dat stuk opgenomen beleidsregels afschalen tot richtlijnen, om zo meer ontwikkelingen langs onze kwetsbare linten mogelijk te maken. Fractievoorzitter Hans Kuyper zei er dit over: ‘Voorzitter, toen deze raad …

Vragen over evenementen en vergunningen

Vragen over evenementen en vergunningen
Gisteravond ontving de raad een brief waarin de organisatoren van Boulevaart aankondigen met hun evenement te willen stoppen. Dat kan niet de bedoeling zijn! Wij maakten vragen en kregen veel fracties mee. Volgende week praten we hierover door. Wordt zeker vervolgd! Op 19 september jongstleden heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van Boulevaart. Dit prachtige evenement stopt. De overwegingen zijn …

Op weg naar een Zaans warmtenet

Op weg naar een Zaans warmtenet
De raad mocht vorige week een zienswijze geven op de ‘Intentieovereenkomst Gemeente Zaanstad met HVC inzake collectief warmtesysteem’. Het is de bedoeling dat er in heel Zaanstad in de toekomst een nieuw warmtenet komt, in eerste instantie naast het huidige warmtenet in Zaandam Oost.  ROSA vindt het belangrijk dat de energietransitie zoveel mogelijk in lokale handen is. Hiermee vergroot je …
facebook twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet