Jongerenpanel genadeloos over woonsituatie Zaanstad


 

Jongeren waren aan het woord, op 26 januari jl. tijdens de door ROSA georganiseerde bijeenkomst over jongerenhuisvesting in Zaanstad. Vier jongeren vormden een panel en vertelden over hun wooncarrière binnen de Zaanstreek. 

Creatieve woonwegen 

Van (illegale) onderhuur tot antikraak of gedwongen thuis wonen. Alle wegen zijn bekend. Ook heeft een panellid overwogen om zich met een vriend als stelletje in te schrijven, om aanspraak te kunnen maken op een appartement. ‘In het buitenland wonen, is een snelle manier van een plek vinden’ tipte de ander. Ook kraken biedt voor sommigen een uitkomst en een aantal heeft ervaring met anti-kraak. De lucky few krijgen financiële steun van ouders, die voor hen een appartement kopen of ruimtes verbouwen en geschikt maken voor bewoning.

Grotere woononzekerheid

De Bond Precaire Woonvormen laat zich kritisch uit over de steeds groter wordende  woononzekerheid in Nederland. ‘Hogere huren in het vrije sectorsegment, lange wachttijden bij de sociale woningbouw, de rechteloosheid bij mobiel wonen en het niet-permanente karakter van tijdelijk wonen. Het staat niet meer in verhouding tot permanente woonoplossingen’, aldus Lilian Seip van de Bond. De oplossing moet “en-en” zijn; tijdelijke woonvormen uitrusten met voldoende huurbescherming maar ook bijbouwen en zorgen voor een groter totaal aanbod. ‘Daarnaast zou leegstandsbeheer aan gemeente of woningbouwcorporaties moeten worden overgelaten.’ 

Anti-kraak

De bestaande leegstand in Zaanstad vinden de jongeren onbegrijpelijk. Zij laten zich kritisch uit over anti-kraak bedrijven en krijgen bijval uit de zaal: ‘Echt niet in de haak die anti-kraakbedrijven, ze zetten je er zo uit.’ Een snelle rekensom ter plaatse laat zien dat er in het oude belastingkantoor in Zaandam, zonder verbouwing, maar met plaatsing van enkele extra douchecabines, gemakkelijk plaats is voor 240 grote woonunits in plaats van de vier tijdelijke plekken voor anti-krakers. Danne (25) ‘En nu staat het weer leeg!’ Een goed bespreekpunt tijdens het komende Leegstandsymposium Zaanstad op 12 februari aanstaande.

 

Overal Klaine Hoisies? 

Voorafgaand aan de bijeenkomst konden bezoekers op (fiets)excursie naar Tiny Tim. Tiny Tim is gevestigd in Wormer en maakt zelfvoorzienende Tiny Houses die binnenkort in Haarlem als nomadische enclave worden geplaatst. Ook Paul Kramer, architect en motor achter het Zaanse project THOUS liet zijn demomateriaal zien. THOUS is een samenwerkingsverband tussen Kramer, het Trias College en Werkom en is al sinds 2016 bezig voet aan de grond te krijgen in Zaanstad. De lijst geïnteresseerden is inmiddels opgelopen tot ruim 400. Mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting worden momenteel onderzocht door de gemeente Zaanstad. Oostzaner Christiaan Homberg (25) vertelde iets over zijn liefde voor moderne houtbouw met Cross Laminated Timber (CLT) en de kansen die het biedt voor duurzame en snelle woningbouw. Betrokken burger Wim Visser pleitte tijdens de borrel ook voor meer houtbouw in de Zaanstreek. 

Mixwonen

In Zaanstad kunnen jongeren in verzorgingstehuis Pennemes en de Amandelbloesem wonen. Alice Min van Eigen Haard vertelde dat Zaanstad eens pionier was in collectief wonen met Studiocity, het containerdorpproject dat circa 15 jaar geleden in Zaandam stond. ‘Nu zijn beheermodellen zo doorontwikkeld dat er levendige buurtjes ontstaan. Het gaat niet zonder slag of stoot, maar het kan en het werkt.’ 

Sociale huur en sociale koop

Wellicht biedt de toekomstige BKZ-regeling van Zaanstad ook een oplossing. Momenteel buigt het stadsbestuur zich over de zogenaamde Betaalbare Koopwoningen Zaanstad-regeling waarbij Zaanse starters op de woningmarkt gemakkelijker een huis kunnen kopen. ‘Dit is misschien wel wat voor mij,’ aldus Jim (25), een werkende jongere met een fulltime baan die niet per se op sociale corveetaken zit te wachten. 

Daarnaast worden er op dit moment afspraken gemaakt met andere gemeenten binnen Woningnet over de inschrijfleeftijd van Zaanse jongeren. Het idee is om die van 18 naar 16 te verleggen. Ook kun je op dit moment al bij Woningnet je “binding met Zaanstad” activeren door een e-mailtje aan een Zaanse woningbouwvereniging te sturen.

REM-Eiland 2.0

De middag wordt afgesloten door architect Maarten Min. Hij presenteert het plan REM-Eiland 2.0, waarbij het bestaande gebouw bewaard blijft en getransformeerd wordt tot Zaans dorpje. Met culturele voorzieningen, moestuinen, ontmoetingsplekken en 130 woonunits, voornamelijk voor jongeren. En hoewel het panel bij andere woonoplossingen wel wat mitsen en maren zag, waren zij enthousiast over het plan van Min. Ook buiten Zaanstad zijn partijen geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt.

ROSA gaat zich in elk geval hard maken voor een spoedige realisatie van het plan!

Plan REM-Eiland 2.0