07-03-2018 |  Debat Westerwatering


Politiek debat belangenvereniging Westerwatering

Datum: 07 maart 2018

Aanvangstijd: 19.30 uur

Locatie: Evan Verzorgd Wonen Westerwatering, Elsbroekplantsoen 1, 1507 KL Zaandam

Aanwezig namens ROSA: Ruud Pauw

 

 

PROGRAMMA
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Start 1e deel debat:
Inverdan in relatie tot MaakZaanstad Centrum en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de wijk Westerwatering (zie toelichting)
Iedere partij krijgt drie minuten ter beschikking

21.00 uur PAUZE

21.15 uur 2e deel: Vragen uit het publiek
22.00 uur Afsluiting met een drankje

Toelichting op het programma:
Een debat over de impact van Inverdan op de wijk Westerwatering en de uitkomst van de enquête van MaakZaanstad voor de wijk.
De groei van Inverdan aan de westkant van het station heeft gevolgen voor de wijk Westerwatering (zie het Masterplan Inverdan, de Gebiedsvisie Nieuw-West en de presentatie in Fysiek Carré ‘Parkeren en Stedelijke Verdichting’ in het centrumgebied van Inverdan).
In de investerings- en uitvoeringsagenda MaakZaanstad is één van de pijlers de infrastructuur. Uit de MaakZaanstad enquête is verder naar voren gekomen dat de wijk Westerwatering geïsoleerd is en er weinig voorzieningen zijn.
Onlangs is het onderzoeksrapport ‘Verdiepte ligging spoor’ verschenen van Bureau Palmbout. Dit heeft er toe geleid dat het College voor een korte verdieping van het spoor bij de Guisweg kiest, waarmee de oost-west verbinding voor de wijk Westerwatering losgelaten wordt. Daarmee komt het plan van ‘Hart voor Stad’ voor een tunnel in het verlengde van de Vincent van Goghweg (in combinatie met het ‘liften’ van het spoor) als enige variant in beeld.
Zaans Hout gaat over in MaakZaanstad Centrum. Dit is echter maar een deel van de wijk Westerwatering. Wat zijn de plannen voor de rest van de wijk?
Vraag aan de deelnemende partijen:
Wat gaat u de komende 4 jaar doen aan de impact die Inverdan / MaakZaanstad Centrum heeft op de woon- en leefomgeving van de (bestaande) wijk Westerwatering, rekening houdend met het feit dat er nog ca. 1000 woningen bijkomen.
Aandachtspunten:
– 2e ontsluiting Westerwatering (niet de 24-uurs openstelling van de busbrug)
– parkeerregulatie in de Muziekbuurt
– Buurthuis De Zeskanter: veel te klein
– hoogbouw in Burano die de windvang van molen De Held Jozua* aantast
– zorg voor senioren in de wijk (toegankelijkheid, voorzieningen)