09-03-2018 | Debat DIDF Zaanstad


Thema: Sociale binding als instrument voor een democratische rechtstaat.

Locatie: A.G Verbeekstraat 1b , Zaandam

Aavangstijd: 19.30 uur

Aanwezig namens ROSA: Natasja Groothuismink

De Democratische Volks- en Jongerenvereniging Zaandam (DVJZ) organiseert in Zaandam op 9 maart 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur, de themabijeenkomst Sociale binding als instrument voor de democratische rechtsstaat. Met deze bijeenkomst wil DVJZ een duurzame dialoog tot stand brengen met de verschillende gemeenschappen in Zaandam.

Er is aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap, het vergroten van actieve participatie en versterken van onderlinge samenwerking in Zaandam. Het bundelen van krachten, op zoek gaan naar vormen van sociale binding, het uitwisselen van ervaringen en voorbeelden over gelijke behandeling en kansengelijkheid maken onderdeel uit van het programma. Zaankanters, maatschappelijke organisaties en – initiatieven, overheidsinstellingen en geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Programma
19.30 uur Opening door de dagvoorzitter Peter Zwaga (onder voorbehoud)
19.40 uur Welkomstwoord door DVJZ (didfzaanstad)
19.50 uur Sociale binding als instrument voor een democratische rechtsstaat door Zeki Arslan, onderwijsdeskundige (onder voorbehoud)
20.10 uur Paneldiscussie met (aspirant) raadsleden gemeente Zaandam
21.20 uur Conclusies uit de bijeenkomst
21.30 uur Sluiting

De bijeenkomst wordt technisch geleid door Peter Zwaga.