ROSA


De houdgreep van het grote geld op Zaanstad

Een samenvatting van onderstaande bijdrage sprak ons steunfractielid Hans Kuyper gisteravond uit, tijdens het debat over de wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. de nieuw te bouwen Rozengrachttoren. Voorzitter, Het is soms om moedeloos van te worden. Wij kunnen, als gemeente, de mooiste plannen maken, een langetermijnvisie ontwikkelen, uitgangspunten opstellen, bestemmingsplannen (of straks omgevingsplannen) schrijven – en dan komt het geld en wordt het toch allemaal weer anders. Wat zou het mooi zijn geweest als we de Rozenhof inclusief die lelijke V&D-klont hadden kunnen slopen. Die kans was er, vorig jaar […]


Vogels komen er bekaaid vanaf in nieuwe dierenwelzijnsnota

Bij het tot stand komen van de nieuwe nota “Voortgang Dierenwelzijnsbeleid” vroeg ROSA om speciale aandacht voor zaken die, naar onze mening, in het verleden behoorlijk mis zijn gegaan. De wethouder beloofde dit mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe nota. Helaas zien wij dit hier niet in terug. Sterker nog: we zien dat Zaanstad geen enkele sturing wil nemen bij, bijvoorbeeld, het houden van vuurwerkshows vlakbij broedende vogels, midden in het broedseizoen. Daarom stelden wij in december bijgaande schriftelijke vragen. ROSA hoopt van harte dat Zaanstad haar […]


Kultuurklutsers winnen rechtszaak

Donderdag 21 december heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in de zaak die de Kultuurklutsers hadden aangespannen tegen de bouw van het Cultuurcluster in Zaandam. De zaak, die werd bepleit door Jan de Bruin, ging over de vraag of de raad van Zaanstad in zijn recht stond te besluiten een referendum over het Cultuurcluster te weigeren. De rechter oordeelt dat dit niet het geval is. Zaanstad moet de Kultuurklutsers in de gelegenheid stellen een referendum te organiseren inzake de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster. 


ROSA blijft winnen

Dinsdagavond 19 december vond alweer de tweede editie plaats van OEN, de Orkaan Eindejaars Nieuwsquiz. Een team van ROSA kon daar natuurlijk niet ontbreken, zeker niet na onze overwinning in de Grote Zaanse Geschiedenisquiz eerder dit jaar. En dus zaten er vijf ROSA-leden klaar in Café Fabriek, pen in de hand en scherp als een mes: Martin Hammer, Hans Kuyper, Olivier Rijcken, Erik Schaap en Mariska Schuttevaêr, aanstaande verkiezingen respectievelijk op plaats 25, 3, 27, 7 en 4 op de lijst. Deze keer waren we niet de enige politieke partij: […]


Duurzaamheidslening, sociale wijkteams en Ja/Ja-sticker

Vanavond staat er weer een gemeenteraadsvergadering op de agenda. Hierin wordt, onder meer, besloten over een nieuwe regeling waardoor personen, bedrijven en organisaties (zoals sportclubs en scholen) tegen aantrekkelijk tarief een lening kunnen afsluiten ter verduurzaming van de woning, of het bedrijfspand/clubhuis/gebouw, etc. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen. ROSA staat positief tegenover deze regeling. CO2-reductie heeft voor ons hoge prioriteit, en wij zien dit als een stapje in de goede richting.  


Veilinglijst ROSA-veiling 26 november

Hieronder (klik op ‘lees verder’) vind je een overzicht van de te veilen stukken bij de ROSA-veiling op 26 november 2017 in café De Fabriek. Via deze link: Kavels – overzicht van alle stukken vind je  aanvullende informatie over de spelregels, de kunstwerken, boeken, sieraden en andere unieke stukken. Vragen? Neem gerust contact op via de mail: info@rosa-zaanstad.nl.            


Nieuw logo!

Met trots presenteert ROSA haar nieuwe logo. Het beeldmerk weerspiegelt wie en wat ROSA is: creatief, fris, vrolijk, constructief, verbindend, Zaans. Met een groot hart voor de natuur, het erfgoed, de dieren en de mensen. Toen ontwerper Hanneke de Graaf nog maar net in de Zaanstreek woonde, wandelde ze langs een blinde muur waarop iemand in in haastige letters ‘ROSA’ had gekalkt. ‘Die moet wel hevig verliefd zijn geweest,’ mompelde Hanneke in zichzelf. Pas veel later kwam ze er achter dat ROSA een politieke partij is. De beste partij van […]