beginselverklaring


Dit is de beginselverklaring die door de oprichters van de Zaanse Politieke 
Vereniging ROSA in 1997 werd opgesteld. De waarden die erin worden 
beschreven blijven onverkort geldig zolang de partij bestaat, waarbij de wijze 
waarop ze worden nagestreefd uiteraard met de tijd kan veranderen: 
‘Zaanstad is een varkentje dat nodig moet worden gewassen’
(Willem Neeft)
‘Bewust-zijn is ongerust zijn’
(Ulrich Bouchard)
Ondanks het bestaan van politieke partijen, milieugroeperingen, actiegroepen
en andere maatschappijkritische organisaties gaat de collectieve
zelfvernietiging van de mens, en daarmee ook de rest van de wereld, gewoon
door. Het ecologische systeem van onze aarde wordt in hoog tempo om zeep
geholpen. Dat wij hiermee de fundamenten onder ons eigen bestaan slopen,
ontgaat veel mensen.
Complete volkeren zijn voor elkaar op de vlucht of met elkaar slaags.
Steeds vaker manifesteert zich de gedachte ‘eigen volk eerst’. Mensen blijven
ontkennen dat zij deel uitmaken van het grote geheel dat wereld heet. Mensen
blijven denken dat zij hun eigen, vaak verwerpelijke belangen kunnen
afschermen door zich te verschuilen achter potdichte grenzen.
Het is een mentaliteit die doorbroken moet worden. Het is tijd voor een
andere aanpak. Zo’n vernieuwende aanpak kan alleen van onderaf beginnen en
nooit van bovenaf worden opgelegd. Hiervan uitgaand is het logisch op lokaal
niveau een politieke vereniging op te richten, die het uitdragen van een andere
mentaliteit hoog in het vaandel heeft staan.
Het is tijd voor ROSA. Een vernieuwende politieke organisatie die wel
eens de meest conservatieve van Zaanstad zou kunnen zijn. ROSA wil geen
economische vooruitgang ten koste van de leefomgeving van mens, dier en
plant. Niemand heeft recht op een tweede auto of een villa met een
onmetelijke achtertuin. Niemand kan rechten doen gelden op dure, luxe
winkelcentra, op megazwembaden, megascholen, megatheaters en andere
megalomane projecten, zeker niet zolang het grootste deel van de wereld voor
dergelijke prestigeobjecten moet creperen. Hierin staat ROSA op een eenzame
plaats in de politiek.
ROSA is radicaal. Van ons mag u uit uw auto, uit het ROA*, uw
koopwoning-met-hypotheek-voor-het-leven, uw 40-urige werkweek. Met onze
visie wordt de vooruitgang meer gediend dan met de mensen die denken dat
de wereld gebaat is bij het verkrijgen van meer en nog méér overbodige, luxe
consumptiegoederen. Behouden wat je hebt is vaak nuttiger dan pakken wat je
kan. ROSA vindt het welzijn van mens, dier en plant veel belangrijker dan de
welvaart van enkele personen. En als dat behoudend is, of conservatief, dan
moet dat maar.
Wil ROSA dan niet meer? Jazeker. Meer schone lucht, meer schoon
water, meer verdraagzaamheid tussen mensen, om maar eens wat
voorbeelden te noemen. Vrouwen hebben nu nog vaak minder rechten dan
mannen. Dat kan dus beter. Het welzijn vermindert bijna met de dag. Wij
hebben geen bezwaar tegen meer welzijn en een betere verdeling van de
natuurlijke hulpbronnen. Eigenlijk willen wij ook alleen maar meer, méér,
mééér! Maar dan wel van het goede. Opdat we het met z’n allen nog lang
kunnen volhouden op deze planeet.
Gelukkig. Blijkt ROSA toch nog de meest vooruitstrevende politieke
organisatie van Zaanstad te zijn.
* ROA: Regionaal Orgaan Amsterdam, nadien overgegaan in de Stadsregio 
Amsterdam die nu is afgeslankt tot de Vervoersregio Amsterdam en op andere 
beleidsterreinen vervangen wordt door de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
Zie voor ROSA’s huidige standpunt daarover paragraaf 5.3.