Begroting


Bomen, bordjes, palen en meer: onze Voorjaarsnota-moties

Na de Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota en de debatten wordt er vanavond, tijdens de raadsvergadering, gestemd en gedebatteerd over de Voorjaarsnota 2023-2027.  In de Voorjaarsnota worden de kaders vastgesteld voor de begroting die elk najaar aan de orde komt. ROSA schreef (onder andere) twee moties en dient een amendement mede in. Deze Voorjaarsnota is er één met financiële onzekerheden en zorgen over de toekomst. Structurele bezuinigingen vanuit het Rijk richting de gemeentes gaan samen met de overheveling van Rijkstaken naar diezelfde gemeentes. Tel daar de hoge inflatie, de krapte op […]


Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2023 – 2027

De algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2023 – 2027, zoals op donderdag 8 juni uitgesproken door onze fractievoorzitter Hans Kuyper: ”Voorzitter,Soms vraag je je af waar iedereen is. Die gedachte overviel me weer eens tijdens een fietstocht door onze prachtige polders, vorige week. Ik scharrelde van Krommeniedijk via de Hammen, en Busch en Dam, naar de Kil, via de Kaaik naar de Zuid van Assendelft. Een prachtige rit. Maar gaandeweg bekroop me een ongemakkelijk gevoel.Hier en daar staken wat hazenlepels boven het gras uit, er stapte een eenzame reiger door […]


De begrotingsmoties – geen torenhoge stijging leges evenementen

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 5: Amendement ‘Leges evenementen B-categorie’ De Verordening Leges 2023, die normaal gesproken bij de begroting wordt behandeld, bevatte een voorgestelde stijging van 385% voor de leges voor evenementen in categorie B. En dat terwijl evenementen in categorie B ook relatief kleinschalig en georganiseerd door buurtbewoners kunnen zijn. Onder categorie B-evenementen vallen alle evenementen tussen de Dam tot Damloop (C) en een straatbarbecue (A). Dus bijvoorbeeld braderieën, kerstmarkten, boekenmarkten en sinterklaasintochten.Het college constateerde nota bene zelf ook al dat de verhoging voor sommige organisatoren moeilijk […]


De begrotingsmoties – zekerheid voor de Zaanse Regenboog

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 4: Motie ‘geef de Zaanse Regenboog financiële zekerheid’ De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele en genderdiversiteit. De stichting heeft zich de afgelopen jaren bewezen als stabiele organisatie die van grote waarde is voor onze Zaanse LHBTQI-plus medemens én anderen. Een greep uit de activiteiten: wandelingen, de Regenboogsalon, maandelijks vragenuurtje, Café Pride, Zaanse Regenboog Café 50+, voorlichting, maatjessysteem, politieke werkgroep, fietstochten, de Zaanse Regenboogweek en Zaanpride.Dit alles bewerkstelligde de Zaanse Regenboog de afgelopen jaren met slechts €9.500 subsidie per jaar. Dit […]


De begrotingsmoties – ROSA en de feestjes

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 3: Motie Herdenkingsjaar & amendement Pinksterdrie In het coalitieakkoord wordt stilgestaan bij de viering van 450 jaar Pinksterdrie in 2024. In datzelfde jaar wordt Zaanstad 50. Vreemd genoeg stond alleen dat laatste feestje in de begroting, dus dat hebben per amendement rechtgezet. ROSA hecht enorm aan Pinksterdrie en een grote meerderheid van de raad voelt dat gelukkig net zo. Een jaar eerder, komende zomer al, vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. We werkten […]


De begrotingsmoties – Sinterklaas en de pieten

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 2: Motie Sinterklaas en pieten Als de dialoog geen dialoog meer is. De dialoog, een vrije gedachtewisseling, een gesprek dat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Het middel waarmee al meer dan een decennium lang getracht is een einde te maken aan de racistische kenmerken van de knecht van Sinterklaas. Of eigenlijk pas sinds een decennium, maar de roep om verandering dateert al van ruim dertig jaar geleden. En, eerlijk is eerlijk, er is veel veranderd. Maar niet genoeg. Zoals we in […]