Begroting


De begrotingsmoties – geen torenhoge stijging leges evenementen

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 5: Amendement ‘Leges evenementen B-categorie’ De Verordening Leges 2023, die normaal gesproken bij de begroting wordt behandeld, bevatte een voorgestelde stijging van 385% voor de leges voor evenementen in categorie B. En dat terwijl evenementen in categorie B ook relatief kleinschalig en georganiseerd door buurtbewoners kunnen zijn. Onder categorie B-evenementen vallen alle evenementen tussen de Dam tot Damloop (C) en een straatbarbecue (A). Dus bijvoorbeeld braderieën, kerstmarkten, boekenmarkten en sinterklaasintochten.Het college constateerde nota bene zelf ook al dat de verhoging voor sommige organisatoren moeilijk […]


De begrotingsmoties – zekerheid voor de Zaanse Regenboog

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 4: Motie ‘geef de Zaanse Regenboog financiële zekerheid’ De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele en genderdiversiteit. De stichting heeft zich de afgelopen jaren bewezen als stabiele organisatie die van grote waarde is voor onze Zaanse LHBTQI-plus medemens én anderen. Een greep uit de activiteiten: wandelingen, de Regenboogsalon, maandelijks vragenuurtje, Café Pride, Zaanse Regenboog Café 50+, voorlichting, maatjessysteem, politieke werkgroep, fietstochten, de Zaanse Regenboogweek en Zaanpride.Dit alles bewerkstelligde de Zaanse Regenboog de afgelopen jaren met slechts €9.500 subsidie per jaar. Dit […]


De begrotingsmoties – ROSA en de feestjes

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 3: Motie Herdenkingsjaar & amendement Pinksterdrie In het coalitieakkoord wordt stilgestaan bij de viering van 450 jaar Pinksterdrie in 2024. In datzelfde jaar wordt Zaanstad 50. Vreemd genoeg stond alleen dat laatste feestje in de begroting, dus dat hebben per amendement rechtgezet. ROSA hecht enorm aan Pinksterdrie en een grote meerderheid van de raad voelt dat gelukkig net zo. Een jaar eerder, komende zomer al, vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. We werkten […]


De begrotingsmoties – Sinterklaas en de pieten

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 2: Motie Sinterklaas en pieten Als de dialoog geen dialoog meer is. De dialoog, een vrije gedachtewisseling, een gesprek dat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Het middel waarmee al meer dan een decennium lang getracht is een einde te maken aan de racistische kenmerken van de knecht van Sinterklaas. Of eigenlijk pas sinds een decennium, maar de roep om verandering dateert al van ruim dertig jaar geleden. En, eerlijk is eerlijk, er is veel veranderd. Maar niet genoeg. Zoals we in […]


Begroting: de ingetrokken moties

De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard. Deel 1: De moties die we weer introkken… en waarom! Motie evenementencoördinator Enige tijd geleden hield ROSA een agenda-initiatief over het terugdringen van de administratieve en financiële lasten voor organisatoren van kleine evenementen. Deze week probeerden we met een motie zeker te stellen dat de nieuwe evenementencoördinator, die komende 1 januari van start gaat, zich zal focussen op het begeleiden van deze organisatoren. Wethouder Breunesse kon ons verzekeren dat de evenementencoördinator dat inderdaad gaat doen en dus werd de motie overbodig. Linksom of rechtsom, […]


“1000 jaar geleden was het ook warmer”

En zo kwam er gisteravond ook een einde aan de tweede ronde van het begrotingsdebat. Meningen verschillen in de politieke arena en dat mag, maar het aanhoren van klimaatontkenners, alternatieve feiten en partijen die met weinig respect andere partijen ridiculiseren valt soms niet mee.Het doet je gelukkig, na het tenenkrommen, toch weer beseffen dat het goed is dat we er zitten, juist om een ander geluid te laten horen. Groener, socialer en Zaans.Aanstaande dinsdag de raadsvergadering, waar we in een begroting met minimale middelen toch weer het maximaal haalbare zullen […]