Tafel van ROSA: Westzanerdijk e.o./Fronikboerderij


ROSA bezoekt verschillende buurten om in informele setting van de bewoners informatie te krijgen over de verbeter- en aandachtspuntenpunten voor de wijk. ROSA kan (als kleine raadsfractie) niet alle aangedragen problemen oplossen. In veel gevallen kan ROSA zich hier wel voor hard maken. Lang niet alle problemen zijn bekend bij de leden van de gemeenteraad. Daarom hecht ROSA veel waarde aan het gesprek met de bewoners, om een goed beeld te krijgen van de situatie en de sfeer in de buurt.
Op 28 augustus vond de eerste ontmoeting plaats, met bewoners van de Westzanerdijk en omliggende wijken. Ruim 20 mensen schoven in de Fronikboerderij aan voor een gesprek, een kopje koffie en een koekje.

Punten waar over van gedachten werd gewisseld:
– Overlast uit het Westelijk havengebied: stofdeeltjes, stank, geluid
– Verkeerssituatie op de Westzanerdijk
– Functie en voortbestaan van de Fronikboerderij
– (Kosten) rioolaanleg
– Parkeerproblemen op de Kapzaag / Zwaneneiland
– Overlast van jongeren op het schoolplein en rond de flats op Aurum en Cuprum.

Een zinvolle, leerzame en gezellige ontmoeting.