Tot je 30ste uitgewoond in Zaanstad?!


Een gesprek over oplossingen voor jongerenhuisvesting met jongeren en deskundigen.

 Er zijn te weinig woningen voor jongeren in Zaanstad. ROSA bespreekt op zondagmiddag 26 januari in De Groote Weiver in Wormerveer verschillende woonoplossingen voor deze groep.

Zowel woonmixvormen, ‘Klaine Hoissies’, omkatting van panden, tijdelijke en herplaatsbare woonunits en (anti- )kraakwonen komen aan bod. Daarnaast wordt er een nieuw plan voor een bestaand bedrijvenpand gepresenteerd, dat plek kan bieden aan 130 jongerenwoningen en een culturele voorziening.

Na afloop van deze themamiddag zijn alle deelnemers uitgenodigd voor de jaarlijkse ROSA nieuwjaarsborrel, ook in De Groote Weiver.

Jongeren aan het woord

Er zijn verschillende presentaties en een panel van vier jongeren beoordeelt de gepresenteerde woonoplossingen op haalbaarheid en wenselijkheid. Daarnaast vertellen zij als ervaringsdeskundige hoe hun wooncarrière in de Zaanstreek tot nu toe verlopen is.

Deze middag over jongerenhuisvesting wordt georganiseerd door de lokale politieke vereniging ROSA. Aansluitend op de themabijeenkomst vindt er een informele nieuwjaarsborrel plaats.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen en vindt plaats op zondagmiddag 26 januari om 15:00 uur in De Groote Weiver, Industrieweg 1a in Wormerveer. De nieuwjaarsborrel vangt aan om 17:00 uur. Aanmelden is niet nodig.