De week van ROSA


De Week van ROSA – 31 jan tot 7 feb 2022

Zaanstad heeft eindelijk nieuwe referendumverordening Ruim twee jaar geleden werd de verouderde Zaanse referendumverordening behandeld. Door het amendement (tekstwijziging) van ROSA, waarmee een referendum ook tot 3 weken ná een genomen raadsbesluit mogelijk moet zijn waren nog al wat aanpassingen in de verordening nodig.Afgelopen week was het eindelijk zo ver: de nieuwe, herschreven verordening werd door de raad aangenomen. Partijen die tegen de ruimere inspraakmogelijkheid voor Zaanse inwoners waren kwamen nog met amendementen om de boel af te zwakken. Maar dat lukte gelukkig niet.En Zaanstad heeft nu een democratische referendumverordening […]


De Week van ROSA 19 tot 26 april 2021

Voor het reces sloten wij af met een raadsvergadering, waarin wij een aantal mooie moties binnen mochten halen. Vrijstelling giften bijstandsgerechtigden  Zoals de door ROSA geïnitieerde, maar door negen andere partijen mede ingediende, motie die opdraagt om zo spoedig mogelijk een vrijstelling in te voeren voor het ontvangen van giften voor burgers die een bijstandsuitkering ontvangen, voor een bedrag van 1200 euro per jaar.  Dit haalt de druk er wat af bij Zaanse bijstandsgerechtigden die wel eens een tas boodschappen, kleding of een andere gift krijgen.   Beroepsvaart mist aanlegplaatsen […]


Voedseluitdelers, basisbanen, stadspas, opiumwet en veel vrachtwagens

De Week van ROSA – 8 tot 15 maart 2021 Samenwerking voedsel-uitdeelvoorzieningen helaas ver te zoeken Op initiatief van DENK werd er gesproken over de situatie van de Stichting Oums voorraadkast: Een particulier initiatief vergelijkbaar met de voedselbank. Deze organisatie heeft behoefte aan een opslag / uitgifteruimte. Het onderwerp, gebracht onder de vlag armoedebestrijding, trok erg veel belangstelling. Met 13 insprekers op het onderwerp liep de bespreking behoorlijk uit de tijd en zal er nog een vervolg aan gegeven worden. De insprekers maakten twee zaken heel duidelijk; op de eerste […]


Bomen, armoede en jeugdhulp

De Week van ROSA – 15 tot 22 februari 2021 Het nieuwe Bomenbeleidsplan is een feit Een nieuw kader over hoe we omgaan met de longen van de stad. Met dit bomenbeleidsplan hebben we de uitgangspunten vastgelegd voor de komende 30 jaar. Een belangrijke wijziging is dat we vanaf nu kijken naar de kroonoppervlakte van bomen, hiervoor zijn ambities per wijk opgenomen. Mooie ambities, maar we zijn nog lang niet op de beoogde percentages. Om te voorkomen dat we, terwijl we hier aan werken, juist minder groen worden in de […]


Bomenbeleidsplan, jongerenwerk & maatschappelijke visie

De Week van ROSA – 1 tot 8 februari 2021 Het nieuwe Bomenbeleidsplan… Heel lang gewacht, maar dan nu toch echt gekomen: het Bomenbeleidsplan dat voor de komende 30 jaar moet gaan bepalen op welke wijze we tegen een deel van ons groen aankijken en hoe we ermee omgaan. Een plan dat, zo op het eerste gezicht, een goede basis kan vormen in het bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad. Belangrijke wijziging is de manier waarop er met de boomnorm wordt omgegaan. Tot nu toe was er een streven […]