De Week van ROSA – 14 tot 21 oktober 2019


 

 

Meer tijd om een referendum aan te vragen

Zaanstad krijgt een nieuwe referendumverordening.

De oude, uit 1998, was aan een update toe. De raad mocht haar stem uitbrengen over de nieuwe verordening.

Voor ROSA was het erg belangrijk dat in het herziene stuk opgenomen zou worden dat een eerste “inleidend” verzoek tot een referendum, mét het daarbij behorende vereiste aantal handtekeningen, kan worden ingediend tot drie weken ná het betreffende raadsbesluit. In deze versie was namelijk opgenomen dat dit uiterlijk tot 5 dagen vóór het betreffende raadsbesluit kon. 

Reden voor ROSA om een amendement (tekstwijziging) te maken.

Gelukkig werd dit amendement aangenomen, want zelfs bij ingrijpende beslissingen voor Zaanstad blijkt dat inwoners soms pas op de hoogte zijn ná het raadsbesluit en alle bijbehorende publiciteit.

Verder maakten wij een amendement, ingediend samen met vijf andere partijen, waardoor het eerste “inleidende” verzoek mogelijk blijft met 500 handtekeningen. In de herziene verordening was dat aantal opgehoogd tot 1000, en dat is echt te veel in een beginstadium van een eventueel referendum.

Verder wordt, onder andere, de stemgerechtigde leeftijd bij Zaanse referenda verlaagd van 18 naar 16 jaar, dankzij een amendement dat ROSA mede indiende.

 

Ledenvergadering op de boerderij

Met de katten op schoot en vergezeld van het geritsel van de cavia’s, vond afgelopen week onze halfjaarlijkse ledenvergadering weer plaats. We werden gastvrij ontvangen door Frank van Schagen, bestuurslid van Wijkboerderij De Veldmuis, op de gezellige gelijknamige boerderij in de Westerwatering.

De wijkboerderij heeft al jaren moeite het hoofd boven water te houden, en dat wordt steeds lastiger. Zaken als dierenvoer, dierenartskosten, energie en onderhoud zijn helaas niet gratis. De kinderboerderij vervult een belangrijke functie in dit deel van Zaanstad en het zou heel jammer zijn als zij zou moeten verdwijnen. De Veldmuis is dan ook blij met iedere donatie. Ook (extra) vrijwilligers en bestuursleden zijn erg welkom bij De Veldmuis!

Tijdens de ledenvergadering vertelden de fractie en de wethouder over het afgelopen half jaar en de plannen voor de komende tijd. Vragen van leden werden beantwoord en vanzelfsprekend werd de avond weer afgesloten onder het genot van een hapje en een frisje of borreltje.

Wijkboerderij De Veldmuis. Foto afkomstig van de Facebookpagina van De Veldmuis.