De Week van ROSA – 11 tot 18 januari 2021


 


Zon op parkeerdaken

In de Regionale Energie Strategie (RES), zet Zaanstad flink in op zon op parkeerterreinen. En omdat het natuurlijk veel hipper is om dit niet gewoon in het Nederlands aan te duiden, noemt men dit “solar carports”.

Maar het gaat gewoon om het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen boven parkeerterreinen te plaatsen. Hiermee  creëer je tegelijkertijd een overdekte parkeerplaats, een plek waar elektrische auto’s opgeladen kunnen worden tijdens het parkeren, én er wordt aardig wat schone energie opgewekt.
Er zitten dus best een aantal mooie voordelen aan die solar carports.

Nu was ROSA deze week aanwezig bij een ‘kennissessie’ over zon op parkeerterreinen; hierbij werden foto’s getoond en achtergrond verhalen verteld over deze manier van energie-opwekking.
En, eerlijk is eerlijk, het klonk allemaal veelbelovend.

Maar wat nu zo jammer is, is het feit dat het uitsluitend werd gepresenteerd als winstgevend business model: de ondernemer investeert en de ondernemer verdient.
Terwijl we in Zaanstad juist zo graag willen dat iederéén mee kan profiteren van zon- en windenergie.
Gelukkig zijn er wel manieren denkbaar om dit te bewerkstelligen, en wat de RES betreft is nog lang niet alles in kannen en kruiken.
Wij blijven dit nauwlettend volgen (en ons ermee bemoeien).
Maar intussen zijn we best enthousiast over weer een extra manier om duurzaam energie op te wekken.
Want dat is hard nodig!

 

Gebiedsoverstijgende kosten

Het college komt met een plan om projectontwikkelaars voortaan te laten meebetalen aan de kosten die Zaanstad maakt en die ten goede komen aan hun projecten. Niet alleen de directe kosten, zoals de aanleg van riolen en wegen, maar ook de indirecte zoals de bereikbaarheid van de stad als geheel en grote voorzieningen waar alle bewoners van profiteren.

ROSA is het eens met dit uitgangspunt en we zijn ook tevreden dat sociale woningbouw van de heffing is uitgesloten. Wel hebben we bedenkingen bij de vrijstelling die in het plan wordt gegeven aan projecten van minder dan vijf woningen. In theorie zou dat immers kunnen betekenen dat een bouwplan van vier kapitale villa’s niet hoeft bij te dragen, maar een ontwikkeling met vijf bescheiden starterswoningen wél. Daarom dienden wij een amendement in om de vrijstelling niet afhankelijk te laten zijn van het aantal woningen, maar van het totaal aantal vierkante meters vloeroppervlak.

Het is nog maar de vraag of dit amendement het aanstaande donderdag gaat halen, maar anders is er bij de eerste evaluatie van de nieuwe regeling weer een kans.

 

Campagnemateriaal van een deelnemende organisatie

Yes We Can!

Het bedrijfsleven kreeg van de regering 2 jaar de tijd om de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met minimaal 70 procent terug te dringen. Als dit niet zou lukken zou er statiegeld op plastic flesjes worden ingevoerd.

Het bedrijfsleven heeft toen met “Nederland Schoon” alles uit de kast gehaald om dit te bereiken. Maar ondanks het feit dat kosten nog moeite werden gespaard liep het percentage plastic flesjes op straat en in de natuur alleen maar verder op.
Daarom wordt er nog dit jaar statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd.

De hoeveelheid blikjes in het zwerfafval is nóg groter dan de hoeveelheid plastic flesjes, maar ook hier heeft het bedrijfsleven weer riant de tijd gekregen om dit tegen te gaan.
Daar hebben ze nu nog een ongeveer een jaar de tijd voor. Helaas is ook de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval tijdens deze periode alleen maar toegenomen.

Met de actie “Yes We Can!” wordt geprobeerd om de besluitvorming over statiegeld op blikjes te vervroegen. Ook biedt het gemeentes de kans om, middels gratis promotiemateriaal, uit te dragen achter statiegeld op blikjes  te staan.

Inmiddels hebben al vele gemeentes zich aangesloten bij deze sympathieke actie. Wij hebben, samen met andere partijen, een motie ingediend voor de raadsvergadering op 21 januari as. waarin wij de gemeente Zaanstad vragen zich ook aan te sluiten bij Yes We Can!
We hopen dat het kan.